ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Пещера07.06.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Пещера13.03.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Пещера13.03.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пещера21.02.2023Горска сертификацияИнформация за планираните дейности през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера13.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пещера13.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Пещера13.02.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера14.07.2022Горска сертификацияПроект на Доклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Пещера14.06.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Пещера23.05.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пещера23.05.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пещера17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Пещера14.03.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Пещера14.03.2022Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Пещера14.03.2022Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползвана, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Пещера14.03.2022Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа
ДГС Пещера04.03.2022Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Пещера11.02.2022Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера11.02.2022Горска сертификацияПланирани мероприятия през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера11.02.2022Горска сертификацияВътрешни правилаИзтеглете документа