ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Пещера30.01.2023Горска сертификацияПланирани дейности през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера14.07.2022Горска сертификацияПроект на Доклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Пещера14.06.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Пещера23.05.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пещера23.05.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Пещера17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Пещера14.03.2022Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Пещера14.03.2022Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползвана, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Пещера14.03.2022Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа
ДГС Пещера14.03.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Пещера04.03.2022Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Пещера11.02.2022Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера11.02.2022Горска сертификацияПланирани мероприятия през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера11.02.2022Горска сертификацияВътрешни правилаИзтеглете документа
ДГС Пещера14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Пещера17.05.2021Горска сертификацияПокана за участие в мониторингаИзтеглете документа
ДГС Пещера16.01.2020Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Пещера03.06.2019Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа
ДГС Пещера03.06.2019Горска сертификацияПокана за участие в мониторингИзтеглете документа
ДГС Пещера03.06.2019Горска сертификацияЗаповед за определяне на горите във фаза на старостИзтеглете документа