ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Първомай21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Първомай15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Първомай15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Първомай01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Първомай17.05.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Първомай17.05.2022Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Първомай17.05.2022Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Първомай17.05.2022Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа
ДГС Първомай17.05.2022Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Първомай17.05.2022Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Първомай15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Първомай22.02.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Първомай22.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Първомай22.02.2022Горска сертификацияПровеждане на среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Първомай22.02.2022Горска сертификацияЗаповед за списък на горите във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Първомай15.02.2022Горска сертификацияПланирани мероприятия през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Първомай29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Първомай за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Първомай21.10.2021Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2021/2022г.Изтеглете документа
ДГС Първомай19.10.2021Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ТП ДГС Първомай за 2021г.Изтеглете документа
ДГС Първомай07.09.2021ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2021 г. – 2022г.Изтеглете документа