ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Първомай15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Първомай15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Първомай17.05.2022Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа
ДГС Първомай17.05.2022Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Първомай17.05.2022Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Първомай17.05.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Първомай17.05.2022Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Първомай17.05.2022Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Първомай22.02.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Първомай22.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Първомай22.02.2022Горска сертификацияПровеждане на среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Първомай22.02.2022Горска сертификацияЗаповед за списък на горите във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Първомай15.02.2022Горска сертификацияПланирани мероприятия през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Първомай14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Първомай20.05.2021Горска сертификацияАктуализиран списък на представителните екосистеми и ГФСИзтеглете документа
ДГС Първомай20.05.2021Горска сертификацияЗаповед за промяна на ГФСИзтеглете документа
ДГС Първомай17.02.2021Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Първомай12.04.2019Горска сертификацияПисмо до всички заинтересовани страниИзтеглете документа
ДГС Първомай13.02.2019Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Първомай22.05.2018Горска сертификацияСъобщениеИзтеглете документа