ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Ракитово29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Ракитово за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово21.10.2021Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2021/2022г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово19.10.2021Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Цигов чарк“ при ТП ДГС Ракитово за 2021г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово07.09.2021ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2021 г. – 2022г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Ракитово26.05.2021Горска сертификацияЗаповед за промяна на ГФС и представителните образциИзтеглете документа
ДГС Ракитово01.03.2021Горска сертификацияМониторинг на инвазивни видовеИзтеглете документа
ДГС Ракитово01.03.2021Горска сертификацияПланирани дейности през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово01.03.2021Горска сертификацияАнализ на резултатите от мониторинга през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово01.03.2021Горска сертификацияАнализ на ефекта от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Ракитово01.03.2021Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово03.11.2020Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2020/2021г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово29.10.2020Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Цигов чарк“ при ТП ДГС Ракитово за 2020г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово28.10.2020Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Ракитово за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово20.02.2020Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторинг през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово20.02.2020Горска сертификацияАнализ на външните ефекти от изпълнението на горскостопанските дейностиИзтеглете документа
ДГС Ракитово20.02.2020Горска сертификацияДоклад от проведения мониторинг през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово20.02.2020Горска сертификацияПланирани дейности през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово11.11.2019Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2019/2020г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово01.11.2019Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Цигов чарк“ при ТП ДГС Ракитово за 2019г.Изтеглете документа