ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Ракитово21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово14.06.2022Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Ракитово14.06.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Ракитово14.06.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Ракитово14.06.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово14.06.2022Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Ракитово14.06.2022Горска сертификацияСписък на недървесните горски продуктиИзтеглете документа
ДГС Ракитово14.06.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Ракитово14.06.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Ракитово01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Ракитово17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Ракитово15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Ракитово15.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Ракитово15.02.2022Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторингИзтеглете документа
ДГС Ракитово15.02.2022Горска сертификацияДоклад на проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово15.02.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейностиИзтеглете документа
ДГС Ракитово15.02.2022Горска сертификацияМониторинг на разпространението на инвазивни видовеИзтеглете документа
ДГС Ракитово29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Ракитово за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово21.10.2021Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2021/2022г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово19.10.2021Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Цигов чарк“ при ТП ДГС Ракитово за 2021г.Изтеглете документа