ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Ракитово14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПазарджикИзтеглете документа
ДГС Ракитово26.05.2021Горска сертификацияЗаповед за промяна на ГФС и представителните образциИзтеглете документа
ДГС Ракитово01.03.2021Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово01.03.2021Горска сертификацияМониторинг на инвазивни видовеИзтеглете документа
ДГС Ракитово01.03.2021Горска сертификацияПланирани дейности през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово01.03.2021Горска сертификацияАнализ на резултатите от мониторинга през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово01.03.2021Горска сертификацияАнализ на ефекта от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Ракитово20.02.2020Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторинг през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово20.02.2020Горска сертификацияАнализ на външните ефекти от изпълнението на горскостопанските дейностиИзтеглете документа
ДГС Ракитово20.02.2020Горска сертификацияДоклад от проведения мониторинг през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово20.02.2020Горска сертификацияПланирани дейности през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово01.07.2019Горска сертификацияДоклад и анализ от проведения мониторингИзтеглете документа
ДГС Ракитово01.07.2019Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Ракитово01.07.2019Горска сертификацияПредставителни образци от естествените горски екосистеми и ГФСИзтеглете документа
ДГС Ракитово07.06.2019Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторингИзтеглете документа
ДГС Ракитово03.06.2019Горска сертификацияЗаповед за определяне на горите във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Ракитово15.03.2019Горска сертификацияПредставителни образци от естествени горски екосистеми и ГФСИзтеглете документа
ДГС Ракитово13.03.2019Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2018 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово13.03.2019Горска сертификацияПланирани дейности през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово03.04.2018Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа