ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Ракитово23.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Ракитово23.02.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа
ДГС Ракитово23.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Ракитово23.02.2023Горска сертификацияАнализ за наличието на естесвени растителни съобщества или характеристики на местообитания, които са съществували на територията на ТП ДГС Ракитово, но са изчезнали/деградирали в резултат на горскостопанските дейностиИзтеглете документа
ДГС Ракитово23.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Ракитово23.02.2023Горска сертификацияМониторинг за разпространението на инвазивни видовеИзтеглете документа
ДГС Ракитово23.02.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Ракитово23.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Ракитово23.02.2023Горска сертификацияПланирани лесовъдски мероприятия през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово08.02.2023Горска сертификацияКонсултиране със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Ракитово08.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Ракитово08.02.2023Горска сертификацияСреща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Ракитово08.02.2023Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторингИзтеглете документа
ДГС Ракитово08.02.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Ракитово08.02.2023Горска сертификацияДоклад на проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово08.02.2023Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Ракитово08.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Ракитово14.06.2022Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Ракитово14.06.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Ракитово14.06.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа