ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Смолян30.05.2024ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДГС Смолян01.03.2024Дърва за огрев за физ. лицаДърва за огрев за физ. лица за 2024 г. - 2025 г. в ДГС СмолянИзтеглете документа
ДГС Смолян02.02.2024Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Смолян02.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смолян25.01.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Смолян25.01.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смолян25.01.2024Горска сертификацияЛесовъдски мероприятия, които ще се осъществяват през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Смолян02.11.2023Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Смолян за 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Смолян18.08.2023ДокументЗЗЛПСПОИН СмолянИзтеглете документа
ДГС Смолян08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДГС Смолян26.04.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Смолян26.04.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа
ДГС Смолян26.04.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Смолян26.04.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Смолян26.04.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Смолян26.04.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Смолян17.03.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смолян02.03.2023Горска сертификацияЗаповед З-26-61 да определяне на представителни образциИзтеглете документа
ДГС Смолян02.03.2023Горска сертификацияЗаповед З-26-17 за определяне на гори във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Смолян02.03.2023Горска сертификацияУчастие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа