ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Смолян17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Смолян01.03.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Смолян01.03.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Смолян01.03.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Смолян01.03.2022Горска сертификацияПокана за участие в ежегодна срещаИзтеглете документа
ДГС Смолян14.02.2022Горска сертификацияЛесовъдски мероприятия, които ще се осъществят през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Смолян14.02.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Смолян02.02.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група СмолянИзтеглете документа
ДГС Смолян14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група СмолянИзтеглете документа
ДГС Смолян20.05.2021Горска сертификацияАнализ на ефекта от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Смолян15.02.2021Горска сертификацияПокана за среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смолян09.02.2021Горска сертификацияУчастие в мониторингаИзтеглете документа
ДГС Смолян09.02.2021Горска сертификацияПланирани дейности за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Смолян02.02.2021Горска сертификацияДоклад мониторинг 2020 годинаИзтеглете документа
ДГС Смолян08.06.2020Горска сертификацияПисмо до заинтересовани страниИзтеглете документа
ДГС Смолян08.06.2020Горска сертификацияЗаповед за представителните образциИзтеглете документа
ДГС Смолян10.02.2020Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Смолян10.02.2020Горска сертификацияПланирани дейности през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Смолян17.06.2019Горска сертификацияДоклад и анализ на проведения мониторинг през 2018 г.Изтеглете документа
ДГС Смолян07.06.2019Горска сертификацияКарта на участък Смолян и участък Устово-МомчиловциИзтеглете документа