ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Смолян02.02.2024Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Смолян02.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смолян25.01.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Смолян25.01.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смолян25.01.2024Горска сертификацияЛесовъдски мероприятия, които ще се осъществяват през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Смолян26.04.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Смолян26.04.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа
ДГС Смолян26.04.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Смолян26.04.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Смолян26.04.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Смолян26.04.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Смолян17.03.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смолян02.03.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Смолян02.03.2023Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Смолян02.03.2023Горска сертификацияЗаповед З-26-61 да определяне на представителни образциИзтеглете документа
ДГС Смолян02.03.2023Горска сертификацияЗаповед З-26-17 за определяне на гори във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Смолян02.03.2023Горска сертификацияУчастие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Смолян21.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Смолян10.01.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Смолян17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа