ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Триград14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група СмолянИзтеглете документа
ДГС Триград11.06.2021Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Триград11.06.2021Горска сертификацияСъобщение за промяна на Доклада за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Триград20.05.2021Горска сертификацияЗаповед представителни образци ГФСИзтеглете документа
ДГС Триград10.05.2021Горска сертификацияПокана до заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Триград16.02.2021Горска сертификацияАнализ на ефекта от изпълнение на дейноститеИзтеглете документа
ДГС Триград16.02.2021Горска сертификацияПокана за участие в мониторингаИзтеглете документа
ДГС Триград03.02.2021Горска сертификацияДоклад проведен мониторинг за 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Триград03.02.2021Горска сертификацияПланирани дейности за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Триград14.04.2020Горска сертификацияСъобщение дърва за огрев 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Триград10.04.2020Горска сертификацияАНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ВЪРХУ ДЪРВЕСНИТЕ И НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ И ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИИзтеглете документа
ДГС Триград10.04.2020Горска сертификацияОтносно ежегодна среща със заинтересованите страни за обсъждане на теми и дискусии, свързани с Националния стандарт по горска сертификацияИзтеглете документа
ДГС Триград04.02.2020Горска сертификацияДоклад за годишен мониторинг и оценка на въздействието за 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Триград04.02.2020Горска сертификацияПланирани дейности за 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Триград07.06.2019Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДГС Триград07.06.2019Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните ефекти от изпълнението на горскостопанските дейностиИзтеглете документа
ДГС Триград07.06.2019Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2018г.Изтеглете документа
ДГС Триград07.06.2019Горска сертификацияДоклад за годишен мониторинг и оценка на въздействието за 2018 г.Изтеглете документа
ДГС Триград15.05.2019Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Триград15.05.2019Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа