ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Триград20.06.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Триград17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Триград14.03.2022Горска сертификацияУчастие в ежегодния мониторинг на биологичното разнообразиеИзтеглете документа
ДГС Триград14.03.2022Горска сертификацияПокана за участие в ежегодна срещаИзтеглете документа
ДГС Триград28.02.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Триград23.02.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Триград22.02.2022Горска сертификацияЛесовъдски мероприятия, които ще се осъществят през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Триград17.02.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Триград02.02.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група СмолянИзтеглете документа
ДГС Триград14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група СмолянИзтеглете документа
ДГС Триград11.06.2021Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Триград11.06.2021Горска сертификацияСъобщение за промяна на Доклада за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Триград20.05.2021Горска сертификацияЗаповед представителни образци ГФСИзтеглете документа
ДГС Триград10.05.2021Горска сертификацияПокана до заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Триград16.02.2021Горска сертификацияПокана за участие в мониторингаИзтеглете документа
ДГС Триград10.04.2020Горска сертификацияОтносно ежегодна среща със заинтересованите страни за обсъждане на теми и дискусии, свързани с Националния стандарт по горска сертификацияИзтеглете документа
ДГС Триград07.06.2019Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДГС Триград15.05.2019Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Триград15.05.2019Горска сертификацияСъобщение – Допълнение Доклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Триград14.03.2019Горска сертификацияВътрешни правила за защита от дискриминацияИзтеглете документа