ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Триград27.02.2024Горска сертификацияПланирани дейности през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Триград14.02.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Триград13.02.2024Горска сертификацияУчастие в ежегодния мониторинг на биологичното разнообразие през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Триград13.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Триград08.02.2024Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Триград13.03.2023Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Триград20.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Триград20.02.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг в горските територии и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Триград06.02.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Триград06.02.2023Горска сертификацияДо КметоветеИзтеглете документа
ДГС Триград01.02.2023Горска сертификацияГодишна среща със заинтересованите страни.Изтеглете документа
ДГС Триград01.02.2023Горска сертификацияУчастие в ежегодния мониторинг на биологичното разнообразие в териториялният обхват на ТП”ДГС-Триград” през 2023 годинаИзтеглете документа
ДГС Триград31.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Триград31.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Триград31.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Триград31.01.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Триград20.06.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Триград17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Триград14.03.2022Горска сертификацияУчастие в ежегодния мониторинг на биологичното разнообразиеИзтеглете документа
ДГС Триград14.03.2022Горска сертификацияПокана за участие в ежегодна срещаИзтеглете документа