ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Асеновград31.07.2023ДокументЗЗЛПСПОИН АсеновградИзтеглете документа
ДГС Асеновград08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДГС Асеновград23.02.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Асеновград06.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Асеновград06.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Асеновград06.02.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Асеновград06.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Асеновград06.02.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Асеновград06.02.2023Горска сертификацияОбзорна картаИзтеглете документа
ДГС Асеновград06.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Асеновград06.02.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа
ДГС Асеновград03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Капсидата“ на ТП ДГС Асеновград за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Асеновград за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград26.10.2022Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград20.06.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Асеновград01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Асеновград25.03.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Асеновград15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа