ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Женда16.11.2023Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2023/2024 г.Изтеглете документа
ДЛС Женда02.11.2023Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Женда за 2024 г.Изтеглете документа
ДЛС Женда23.10.2023Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадници „Паничково“ и „Крайно село“ при ТП ДЛС Женда за 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Женда08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДЛС Женда26.04.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Женда26.04.2023Горска сертификацияСписък на планираните дейности за 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Женда26.04.2023Горска сертификацияПокана до заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Женда26.04.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Женда26.04.2023Горска сертификацияЗаповед за определяне на Представителни образци и ГФСИзтеглете документа
ДЛС Женда03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДЛС Женда01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Женда за 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Женда26.10.2022Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадници „Паничково“ и „Крайно село“ при ТП ДЛС Женда за 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Женда21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Женда09.06.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДЛС Женда09.06.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Женда09.06.2022Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДЛС Женда09.06.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Женда09.06.2022Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДЛС Женда09.06.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Женда09.06.2022Горска сертификацияСписък на планираните дейности за 2022 г.Изтеглете документа