ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Женда03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДЛС Женда01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Женда за 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Женда26.10.2022Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадници „Паничково“ и „Крайно село“ при ТП ДЛС Женда за 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Женда21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Женда09.06.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДЛС Женда09.06.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Женда09.06.2022Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДЛС Женда09.06.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Женда09.06.2022Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДЛС Женда09.06.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Женда09.06.2022Горска сертификацияСписък на планираните дейности за 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Женда09.06.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Женда09.06.2022Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДЛС Женда01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДЛС Женда29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Женда за 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Женда21.10.2021Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2021/2022г.Изтеглете документа
ДЛС Женда19.10.2021Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадници „Паничково“ и „Крайно село“ при ТП ДЛС Женда за 2021г.Изтеглете документа
ДЛС Женда07.09.2021ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2021 г. – 2022г.Изтеглете документа
ДЛС Женда14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ЮгИзтеглете документа
ДЛС Женда10.06.2021ЗаповедЗаповед № 416 за учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелинИзтеглете документа