ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Тракия02.11.2023Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Тракия за 2024 г.Изтеглете документа
ДЛС Тракия18.08.2023Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Тракия08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДЛС Тракия14.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Тракия14.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Тракия01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Тракия за 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Тракия21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Тракия15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДЛС Тракия01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДЛС Тракия13.05.2022ЗаповедЗаповед ЗАП-356 за утвърждаване на инвентаризацията на горските територии, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожариИзтеглете документа
ДЛС Тракия28.04.2022ЦеноразписЦеноразпис за организиран ловен туризъм за периода от 01.03.2022г. до 28.02.2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Тракия28.04.2022ЦеноразписЦеноразпис за ползване на полигон за обучение на ловни кучета за лов на дребен дивеч на територията на ТП ДЛС "Тракия" през 2022г.Изтеглете документа
ДЛС Тракия25.03.2022Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДЛС Тракия15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДЛС Тракия08.03.2022ЗаповедСпиране горскостопански дейностиИзтеглете документа
ДЛС Тракия15.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Тракия14.02.2022Горска сертификацияУчастие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Тракия29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Тракия за 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Тракия13.09.2021ДокументПокана за обществено обсъжданеИзтеглете документа
ДЛС Тракия07.09.2021ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2021 г. – 2022г.Изтеглете документа