ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Чепино08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДЛС Чепино07.06.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Чепино01.06.2023Горска сертификацияЗаповед за определяне на ГФС и Гори представителни образци на естествени екосистемиИзтеглете документа
ДЛС Чепино13.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДЛС Чепино13.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДЛС Чепино10.02.2023Горска сертификацияПланирани горскостопански дейности в горските територии през 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторинг в защитените територии, включително мониторинг на ГВКС за 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияДоклад на проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияЕкологични стойности на територията на ТП ДЛС Чепино и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейностиИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияПланирани горскостопански дейности в горските територии през 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДЛС ЧепиноИзтеглете документа
ДЛС Чепино03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Сухата лъка“ на ТП ДЛС Чепино за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Чепино за 2023 г.Изтеглете документа