ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Чепино03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Сухата лъка“ на ТП ДЛС Чепино за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Чепино за 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино26.10.2022Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Сухата лъка“ при ТП ДЛС Чепино за 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДЛС Чепино17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДЛС Чепино15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДЛС Чепино17.02.2022Горска сертификацияСъгласуване и консултация на изискуемите от Националния стандарт документи, определящи задълженията на ТП ДЛС Чепино за отговорно управление на горитеИзтеглете документа
ДЛС Чепино16.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Чепино16.02.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДЛС Чепино16.02.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Чепино16.02.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейностиИзтеглете документа
ДЛС Чепино16.02.2022Горска сертификацияПланирани горскостопански дейности през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино16.02.2022Горска сертификацияДоклад на проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино16.02.2022Горска сертификацияЗапознаване с документи, отчитащи и планиращи дейностиИзтеглете документа
ДЛС Чепино29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Чепино за 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино21.10.2021Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Сухата лъка“ на ТП ДЛС Чепино за сезон 2021/2022г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино19.10.2021Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Сухата лъка“ при ТП ДЛС Чепино за 2021г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино07.09.2021ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2021 г. – 2022г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино21.06.2021Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа