ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Чепино13.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДЛС Чепино13.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДЛС Чепино10.02.2023Горска сертификацияПланирани горскостопански дейности в горските територии през 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторинг в защитените територии, включително мониторинг на ГВКС за 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияДоклад на проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияЕкологични стойности на територията на ТП ДЛС Чепино и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейностиИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияПланирани горскостопански дейности в горските територии през 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДЛС ЧепиноИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2023Горска сертификацияПокана за участие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Чепино03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Сухата лъка“ на ТП ДЛС Чепино за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Чепино за 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино26.10.2022Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Сухата лъка“ при ТП ДЛС Чепино за 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа