ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Чепино30.05.2024ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДЛС Чепино01.03.2024Дърва за огрев за физ. лицаДърва за огрев за физ. лица за 2024 г. - 2025 г. в ДЛС ЧепиноИзтеглете документа
ДЛС Чепино12.02.2024Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2024Горска сертификацияДоклад на проведения мониторинг през 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2024Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2024Горска сертификацияПланирани горскостопански дейности в горските територии през 2024 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2024Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторинг в защитените територии, включително мониторинг на ГВКС за 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2023 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2024Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДЛС "Чепино"Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2024Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2024Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДЛС Чепино08.02.2024Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДЛС Чепино16.11.2023Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Сухата лъка“ на ТП ДЛС Чепино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино02.11.2023Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДЛС Чепино за 2024 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино23.10.2023Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Сухата лъка“ при ТП ДЛС Чепино за 20232 г.Изтеглете документа
ДЛС Чепино08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДЛС Чепино07.06.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Чепино01.06.2023Горска сертификацияЗаповед за определяне на ГФС и Гори представителни образци на естествени екосистемиИзтеглете документа
ДЛС Чепино13.02.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа