ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
Централно управление19.03.2024Недървесни горски продуктиЗаповеди на министъра на земеделието и храните за промяна на цена за ползване на недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове от горските територии – държавна и общинска собственост и за промяна на образеца на позволителноИзтеглете документа
Централно управление01.03.2024Ценоразписи на физически лицаЦеноразпис за продажба на дървесина на физически лица за собствени нуждиИзтеглете документа
Централно управление01.03.2024Ценоразписи дървесинаЦеноразписи дървесина за физически лица от складИзтеглете документа
Централно управление01.03.2024Дърва за огрев за физ. лицаДърва за огрев за физ. лица за 2024 г. - 2025 г.Изтеглете документа
Централно управление21.11.2023Ценоразпис на фиданки, произведени в разсаднициЦеноразпис на фиданки, произведени в разсадници през 2023-2024 год.Изтеглете документа
Централно управление02.11.2023Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ЮЦДП, гр. Смолян за 2024 г.Изтеглете документа
Централно управление25.10.2023ДокументНай-често срещаните дървесни и храстови видове - Проект ОПОСИзтеглете документа
Централно управление23.10.2023Годишен разчет за семенатаКоригиран Обобщен Годишен разчет за необходимите семена и Обобщен Годишен план за облагородяване на фиданки през вегетационната 2023/ 2024 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
Централно управление23.10.2023ДокументЗалесяване с иглолистни дървесни видове - Проект ОПОСИзтеглете документа
Централно управление23.10.2023ДокументЗалесяване с широколистни дървесни видове - Проект ОПОСИзтеглете документа
Централно управление21.06.2023Годишен разчет за семенатаКоригиран Обобщен Годишен разчет за необходимите семена и Обобщен Годишен план за облагородяване на фиданки през вегетационната 2022/ 2023 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
Централно управление01.03.2023Нормативен документПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за лова и опазване на дивечаИзтеглете документа
Централно управление27.01.2023ДокументИнформация за предоставените безвъзмездно фиданки през 2022 г.Изтеглете документа
Централно управление13.01.2023Ценоразписи дървесинаЦеноразписи дървесинаИзтеглете документа
Централно управление03.11.2022Ценоразпис на фиданки, произведени в разсаднициЦеноразпис на фиданки, произведени в разсадници през 2022-2023 год.Изтеглете документа
Централно управление01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ЮЦДП, гр. Смолян за 2023 г.Изтеглете документа
Централно управление25.08.2022Годишен разчет за семенатаГодишен разчет за необходимите семена през вегетационната 2022/2023 г.Изтеглете документа
Централно управление01.08.2022Информация за извършени проверки в горски територииСедмично сведение за резултатите от дейността по опазване на горските територии на ЮЦДП, за периода 25.07-31.07.2022 г.Изтеглете документа
Централно управление25.07.2022Информация за извършени проверки в горски територииСедмично сведение за резултатите от дейността по опазване на горските територии на ЮЦДП, за периода 18.07-24.07.2022 г.Изтеглете документа
Централно управление18.07.2022Информация за извършени проверки в горски територииСедмично сведение за резултатите от дейността по опазване на горските територии на ЮЦДП, за периода 11.07-17.07.2022 г.Изтеглете документа