ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Акад. Николай Хайтов02.10.2023ДокументЗЗЛПСПОИН Акад. Николай ХайтовИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов24.04.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.04.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.04.2023Горска сертификацияПланирани дейности през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.04.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.04.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.04.2023Горска сертификацияПровеждане на среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Акад. Николай Хайтов за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов17.08.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКС /август 2022 г./Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов19.07.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов19.07.2022Горска сертификацияПроект на доклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов24.06.2022Горска сертификацияЗаповед за ГФСИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов24.06.2022Горска сертификацияЗаповед за определяне на представителни образци по типове горски екосистемиИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов24.06.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов14.06.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКС - проектИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов14.06.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територии - 2022г.Изтеглете документа