ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Акад. Николай Хайтов01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Акад. Николай Хайтов за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов17.08.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКС /август 2022 г./Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов19.07.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов19.07.2022Горска сертификацияПроект на доклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов24.06.2022Горска сертификацияЗаповед за определяне на представителни образци по типове горски екосистемиИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов24.06.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов24.06.2022Горска сертификацияЗаповед за ГФСИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов14.06.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКС - проектИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов14.06.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територии - 2022г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов25.05.2022Горска сертификацияПроект на Доклад на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов25.05.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов11.04.2022Горска сертификацияПокана за участие в ежегодна срещаИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов29.03.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов25.03.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов25.03.2022Горска сертификацияПровеждане на среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов22.03.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов22.03.2022Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа