ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Акад. Николай Хайтов11.03.2024Горска сертификацияАктуализиран доклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов01.03.2024Дърва за огрев за физ. лицаДърва за огрев за физ. лица за 2024 г. - 2025 г. в ДГС Акад. Николай ХайтовИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов22.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов22.02.2024Горска сертификацияПроект на Заповед за определяне на представителни образци по типове горски екосистемиИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов13.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов06.02.2024Горска сертификацияУчастие в ежегоден мониторинг на биологичното разнообразиеИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.02.2024Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.02.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов01.02.2024Горска сертификацияПланирани дейности през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов02.11.2023Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Акад. Николай Хайтов за 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов02.10.2023ДокументЗЗЛПСПОИН Акад. Николай ХайтовИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов08.06.2023ДокументСписъци на правоимащите физически лица за закупуване на дърва за огревИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов24.04.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.04.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.04.2023Горска сертификацияПланирани дейности през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.04.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.04.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.04.2023Горска сертификацияПровеждане на среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Акад. Николай Хайтов за 2023 г.Изтеглете документа