ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Акад. Николай Хайтов11.03.2024Горска сертификацияАктуализиран доклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов22.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов22.02.2024Горска сертификацияПроект на Заповед за определяне на представителни образци по типове горски екосистемиИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов13.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов06.02.2024Горска сертификацияУчастие в ежегоден мониторинг на биологичното разнообразиеИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.02.2024Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.02.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов01.02.2024Горска сертификацияПланирани дейности през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов24.04.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.04.2023Горска сертификацияПланирани дейности през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.04.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.04.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.04.2023Горска сертификацияПровеждане на среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.04.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов17.08.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКС /август 2022 г./Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов19.07.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов19.07.2022Горска сертификацияПроект на доклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов24.06.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов24.06.2022Горска сертификацияЗаповед за ГФСИзтеглете документа