ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Акад. Николай Хайтов24.04.2023Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.04.2023Горска сертификацияПровеждане на среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.04.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.04.2023Горска сертификацияПланирани дейности през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.04.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов05.04.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов17.08.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКС /август 2022 г./Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов19.07.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов19.07.2022Горска сертификацияПроект на доклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов24.06.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов24.06.2022Горска сертификацияЗаповед за ГФСИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов24.06.2022Горска сертификацияЗаповед за определяне на представителни образци по типове горски екосистемиИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов14.06.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКС - проектИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов14.06.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов25.05.2022Горска сертификацияПроект на Доклад на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов25.05.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов11.04.2022Горска сертификацияПокана за участие в ежегодна срещаИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов29.03.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа