ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Доспат13.03.2019Горска сертификацияСписък на продукти и услуги, предлагани от ТП ДГС ДоспатИзтеглете документа
ДГС Доспат13.03.2019Горска сертификацияУведомлениеИзтеглете документа
ДГС Доспат10.08.2018Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Доспат10.08.2018Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Доспат10.08.2018Горска сертификацияПолитика на ТП „ДГС Доспат“ срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Доспат10.08.2018Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Доспат10.08.2018Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Доспат12.03.2018Горска сертификацияХарактеристика на горитеИзтеглете документа
ДГС Доспат12.03.2018Горска сертификацияУведомление до заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Доспат12.03.2018Горска сертификацияАнализ на мониторинга, проведен през 2017 г.Изтеглете документа
ДГС Доспат12.03.2018Горска сертификацияПланирани мероприятия през 2018 г.Изтеглете документа
ДГС Доспат03.01.2018Горска сертификацияЗаповед за промяна на списъка за гори във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Доспат23.10.2017Горска сертификацияПланирани дейности на територията на ДГС Доспат за 2017 г.Изтеглете документа
ДГС Доспат10.02.2017Горска сертификацияУведомление за получен сертификат.Изтеглете документа
ДГС Доспат10.02.2017Горска сертификацияАнализ на мониторинга на ДГС Доспат проведен през 2016 г.Изтеглете документа
ДГС Доспат26.08.2016Горска сертификацияОбща характеристика на ТП ДГС Доспат.Изтеглете документа
ДГС Доспат12.07.2016Горска сертификацияАнализ на мониторинга на ДГС Доспат проведен през 2015 г.Изтеглете документа
ДГС Доспат22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа
ДГС Доспат27.01.2014ДокументГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДГС ДОСПАТИзтеглете документа
ДГС Доспат16.12.2013ДокументАнализ на горите с висока консервационна стойност в района на ТП ДГС ДоспатИзтеглете документа