ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Доспат30.01.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Доспат30.01.2024Горска сертификацияДоклад за извършения годишен мониторинг през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Доспат30.01.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Доспат30.01.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Доспат13.03.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Доспат13.03.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Доспат13.03.2023Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС ДоспатИзтеглете документа
ДГС Доспат13.03.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Доспат13.03.2023Горска сертификацияДоклад от проведена оценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Доспат13.03.2023Горска сертификацияЕкологични стойности на територията на ТП ДГС Доспат и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейностиИзтеглете документа
ДГС Доспат13.03.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Доспат13.03.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Доспат13.03.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Доспат21.02.2023Горска сертификацияЛесовъдски мероприятия, които ще се осъществят през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Доспат20.02.2023Горска сертификацияДоклад за извършения годишен мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Доспат20.02.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Доспат20.02.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Доспат23.06.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Доспат23.06.2022Горска сертификацияДоклад от проведена оценка на социалното въздействиеИзтеглете документа
ДГС Доспат17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа