ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Златоград10.02.2023Годишен план за ползване на дървесинаАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Златоград08.02.2023Горска сертификацияПланирани мероприятия през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Златоград08.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Златоград08.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Златоград08.02.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна средаИзтеглете документа
ДГС Златоград01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Златоград за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Златоград21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Златоград01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Златоград15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Златоград09.03.2022Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Златоград25.02.2022Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДГС Златоград25.02.2022Горска сертификацияУчастие в ежегодно наблюдение на биологичното разнообразие и ГВКСИзтеглете документа
ДГС Златоград25.02.2022Горска сертификацияПланирани мероприятия през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Златоград29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Златоград за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Златоград07.09.2021ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2021 г. – 2022г.Изтеглете документа
ДГС Златоград14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ЮгИзтеглете документа
ДГС Златоград11.06.2021Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Златоград28.10.2020Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Златоград за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Златоград30.09.2020Горска сертификацияЗаповед ГФС и представителни образциИзтеглете документа
ДГС Златоград10.09.2020Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа