ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Карлово06.02.2023Годишен план за ползване на дървесинаАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Карлово03.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Карлово30.01.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово27.01.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Карлово27.01.2023Горска сертификацияЕкологични стойности на територията на ТП ДГС Карлово и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейностиИзтеглете документа
ДГС Карлово25.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Карлово25.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Карлово25.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Карлово25.01.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Карлово25.01.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Карлово25.01.2023Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Карлово10.01.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Карлово01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Карлово за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Карлово01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Карлово30.05.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Карлово30.05.2022Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Карлово15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Карлово11.02.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейностиИзтеглете документа