ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Карлово07.09.2021ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2021 г. – 2022г.Изтеглете документа
ДГС Карлово14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Карлово03.02.2021Горска сертификацияДоклад от проведения мониторинг за 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово14.01.2021Горска сертификацияУчастие в мониторинг на ВКСИзтеглете документа
ДГС Карлово05.01.2021Горска сертификацияУведомлениеИзтеглете документа
ДГС Карлово28.10.2020Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Карлово за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово16.07.2020Горска сертификацияОценка на риска от природни бедствияИзтеглете документа
ДГС Карлово25.06.2020Горска сертификацияПланирани дейности 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово12.06.2020ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2020 г. – 2021 г. от ДГС КарловоИзтеглете документа
ДГС Карлово12.03.2020Горска сертификацияДоклад от проведения мониторинг през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово12.03.2020Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДГС Карлово28.10.2019Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Карлово за 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово27.05.2019Горска сертификацияПокана за участие в мониторингаИзтеглете документа
ДГС Карлово16.05.2019Горска сертификацияПокана за участие в съвместна срещаИзтеглете документа
ДГС Карлово18.03.2019Горска сертификацияДоклад от проведения мониторинг през 2018 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово13.02.2019Горска сертификацияПланирани дейности през 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово25.05.2018Горска сертификацияЗаповед за безгръбначни, земноводни и влечугиИзтеглете документа
ДГС Карлово25.05.2018Горска сертификацияСъобщениеИзтеглете документа
ДГС Карлово04.05.2018Горска сертификацияДоклад за ГВКС 2018г.Изтеглете документа
ДГС Карлово02.04.2018Горска сертификацияЗаповед за промяна доклада за ГВКСИзтеглете документа