ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Карлово21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Карлово01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Карлово30.05.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Карлово30.05.2022Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Карлово15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Карлово11.02.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейностиИзтеглете документа
ДГС Карлово10.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Карлово10.02.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС КарловоИзтеглете документа
ДГС Карлово08.02.2022Горска сертификацияСъобщение до кметовете на общиниИзтеглете документа
ДГС Карлово08.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Карлово04.02.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Карлово - 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Карлово за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово07.09.2021ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2021 г. – 2022г.Изтеглете документа
ДГС Карлово14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Карлово14.01.2021Горска сертификацияУчастие в мониторинг на ВКСИзтеглете документа
ДГС Карлово05.01.2021Горска сертификацияУведомлениеИзтеглете документа
ДГС Карлово28.10.2020Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Карлово за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово16.07.2020Горска сертификацияОценка на риска от природни бедствияИзтеглете документа
ДГС Карлово12.06.2020ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2020 г. – 2021 г. от ДГС КарловоИзтеглете документа