ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Карлово31.05.2024Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Карлово13.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Карлово31.01.2024Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово19.01.2024Горска сертификацияПланирани дейности през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово11.01.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Карлово08.01.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Карлово03.02.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Карлово30.01.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово27.01.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Карлово27.01.2023Горска сертификацияЕкологични стойности на територията на ТП ДГС Карлово и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейностиИзтеглете документа
ДГС Карлово25.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Карлово25.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Карлово25.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Карлово25.01.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Карлово25.01.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Карлово25.01.2023Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Карлово10.01.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Карлово15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Карлово30.05.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Карлово30.05.2022Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа