ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Карлово30.01.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово27.01.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Карлово27.01.2023Горска сертификацияЕкологични стойности на територията на ТП ДГС Карлово и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейностиИзтеглете документа
ДГС Карлово25.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Карлово25.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Карлово25.01.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Карлово25.01.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Карлово25.01.2023Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Карлово25.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Карлово10.01.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Карлово15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Карлово30.05.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Карлово30.05.2022Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Карлово11.02.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейностиИзтеглете документа
ДГС Карлово10.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Карлово10.02.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС КарловоИзтеглете документа
ДГС Карлово08.02.2022Горска сертификацияСъобщение до кметовете на общиниИзтеглете документа
ДГС Карлово08.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Карлово04.02.2022Горска сертификацияДоклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Карлово - 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Карлово14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПловдивИзтеглете документа