ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Кирково02.03.2023Горска сертификацияРаботна среща на всички заинтересовани страниИзтеглете документа
ДГС Кирково02.03.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково02.03.2023Горска сертификацияПланирани дейности по управление на горските територии през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково02.03.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Кирково10.02.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Кирково01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Кирково за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково26.10.2022Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ТП ДГС Кирково за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково29.09.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Кирково21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Кирково25.03.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Кирково15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Кирково01.03.2022Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково01.03.2022Горска сертификацияПланирани дейности през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Кирково за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково19.10.2021Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ТП ДГС Кирково за 2021г.Изтеглете документа
ДГС Кирково07.09.2021ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2021 г. – 2022г.Изтеглете документа
ДГС Кирково12.05.2021Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Кирково12.05.2021Горска сертификацияПокана за среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Кирково03.11.2020Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Чакаларово“ на ТП ДГС Кирково за сезон 2020/2021г.Изтеглете документа