ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Кирково13.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Кирково13.02.2024Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Кирково13.02.2024Горска сертификацияДоклад от резултатите от проведения мониторинг през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково13.02.2024Горска сертификацияПланирани дейности през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково13.02.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Кирково02.03.2023Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково02.03.2023Горска сертификацияПланирани дейности по управление на горските територии през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково02.03.2023Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Кирково02.03.2023Горска сертификацияРаботна среща на всички заинтересовани страниИзтеглете документа
ДГС Кирково10.02.2023Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Кирково29.09.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Кирково25.03.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Кирково01.03.2022Горска сертификацияДоклад за резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково01.03.2022Горска сертификацияПланирани дейности през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Кирково12.05.2021Горска сертификацияПокана за среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Кирково12.05.2021Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Кирково11.11.2019Горска сертификацияЗаповед представителни образциИзтеглете документа
ДГС Кирково11.11.2019Горска сертификацияКарта на ДГС КирковоИзтеглете документа
ДГС Кирково11.11.2019Горска сертификацияРезюме на горскостопански планИзтеглете документа
ДГС Кирково30.10.2019Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа