Процедура №ЗОП00195 на ДЛС Кормисош

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Кормисош
ИНЗОП00195
Първа дата11.06.2020
Тип на процедуратаОбяви за събиране на оферти
ПредметДоставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на ЮЦДП, гр. Смолян и териториалните му поделения, попадащи на територията на област Пловдив.