Процедура №ЗОП00192 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНЗОП00192
Първа дата11.06.2020
Тип на процедуратаПублично състезание
ПредметИзвънгаранционна поддръжка, включително профилактика и ремонт на компютри, периферия и друга офис техника за нуждите на ЮЦДП и териториалните поделения попадащи на територията на област Пловдив за срок от 24 месеца.