ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Ракитово04.07.2017Горска сертификацияЗаповед №189 – ДГС РакитовоИзтеглете документа
ДГС Ракитово15.03.2017ЗаповедРезултати от проведен търг за отдаване под наем на недвижим имот – държавна собственостИзтеглете документа
ДГС Ракитово06.03.2017Горска сертификацияЗаповед № 35 за промяна списъка на гори във фаза на старост.Изтеглете документа
ДГС Ракитово11.11.2016Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Цигов чарк“ при ТП ДГС Ракитово за 2016г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово13.09.2016Горска сертификацияЗаповед за промяна на списъците на гори във фаза на старост.Изтеглете документа
ДГС Ракитово17.05.2016Горска сертификацияСъобщение oтносно временно прекратяване на действието на групов сертификат NC-FM/COC-014931.Изтеглете документа
ДГС Ракитово10.05.2016Горска сертификацияДоклад за проведен мониторингИзтеглете документа
ДГС Ракитово05.05.2016Горска сертификацияДокладИзтеглете документа
ДГС Ракитово05.05.2016Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Ракитово19.04.2016Горска сертификацияИзвестие за промяна на периода за годишен одит по Сертификат за устойчиво управление на гориИзтеглете документа
ДГС Ракитово18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Цигов чарк“ при ДГС Ракитово за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа
ДГС Ракитово24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горски разсадник „Цигов чарк“ при ДГС Ракитово за 2012г.Изтеглете документа