ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Хисар13.02.2024Горска сертификацияГодишен доклад за проведен мониторинг в ГВКС през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Хисар08.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Хисар26.06.2023Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Хисар26.06.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Хисар02.03.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Хисар02.03.2023Горска сертификацияГодишен доклад за проведен мониторинг в гори с висока консервационна стойност през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Хисар02.03.2023Горска сертификацияИнформация за местностите и подотделите, в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Хисар10.02.2023Горска сертификацияПокана за участие в срещаИзтеглете документа
ДГС Хисар30.01.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Хисар08.07.2022Горска сертификацияГорскостопански план 2018 (резюме)Изтеглете документа
ДГС Хисар08.07.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Хисар15.06.2022Горска сертификацияСертификат за устойчиво развитие на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Хисар29.04.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Хисар28.03.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги 2021г.Изтеглете документа
ДГС Хисар01.02.2022Горска сертификацияГодишен доклад за проведен мониторинг в гори с висока консервационна стойност за територията на ТП ДГС "Хисар" през 2021г.Изтеглете документа
ДГС Хисар01.02.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страни - ежегодно наблюдение на биологичното разнообразие и на горите с висока консервационна стойност в териториалния обхват на ТП ДГС "Хисар"Изтеглете документа
ДГС Хисар01.02.2022Горска сертификацияПоканаИзтеглете документа
ДГС Хисар14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Хисар16.03.2021Горска сертификацияПокана за участие в мониторингаИзтеглете документа
ДГС Хисар12.03.2021Горска сертификацияПланирани дейности за 2021 г.Изтеглете документа