ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Асеновград03.11.2022Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Капсидата“ на ТП ДГС Асеновград за сезон 2022/2023г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград01.11.2022Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Асеновград за 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград26.10.2022Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград21.06.2022Продажба на дърва за огрев на физ. лицаОпределени количества дърва за огрев и цени, които ще бъдат предоставени на физически лица на корен и от склад през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград20.06.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Асеновград01.06.2022ДокументОтговорни служители от ЮЦДП, ДГС/ДЛС за консултиране на заинтересованите лица по въпроси, свързани с документи по процедурата за закупване на горски територииИзтеглете документа
ДГС Асеновград25.03.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Асеновград15.03.2022ДокументПодходящи места в горски територии - държавна собственост за устройване на временни и постоянни пчелиниИзтеглете документа
ДГС Асеновград11.02.2022Горска сертификацияПровеждане на среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Асеновград11.02.2022Горска сертификацияПланирани мероприятия през 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ДГС Асеновград за 2022 г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград21.10.2021Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Капсидата“ на ТП ДГС Асеновград за сезон 2021/2022г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград19.10.2021Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2021г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград07.09.2021ДокументИнформация за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2021 г. – 2022г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград14.07.2021Горска сертификацияСертификат за устойчиво управление на гори - група ПловдивИзтеглете документа
ДГС Асеновград10.06.2021Горска сертификацияДоклад за ГВКСИзтеглете документа
ДГС Асеновград03.02.2021Горска сертификацияПланирани дейности за 2021 г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград03.02.2021Горска сертификацияДоклад за проведения мониторинг през 2020 г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград03.11.2020Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2020г.Изтеглете документа