ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Асеновград08.11.2017Разсадник (ценоразпис)Ценоразпис за разсадник „Капсидата“ на ТП ДГС Асеновград за сезон 2017/2018г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград17.03.2017ДокументОбявление от ДГС Асеновград относно продажба от временен склад на добита дървесина по ценоразпис на физически лицаИзтеглете документа
ДГС Асеновград10.03.2017Горска сертификацияДоклад ГВКСИзтеглете документа
ДГС Асеновград16.02.2017Горска сертификацияЗаповед за промяна на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Асеновград10.02.2017Горска сертификацияДoклад за проведения мониторинг през 2016 год.Изтеглете документа
ДГС Асеновград11.11.2016Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2016г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград01.11.2016Горска сертификацияОбща информация за горски територии.Изтеглете документа
ДГС Асеновград14.10.2016Горска сертификацияЗаповед за промяна на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Асеновград18.11.2015Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горските разсадници при ДГС Асеновград за 2015г.Изтеглете документа
ДГС Асеновград28.09.2015Горска сертификацияРезюмеИзтеглете документа
ДГС Асеновград22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа
ДГС Асеновград24.10.2013Разсадник (инвентаризация)Инвентаризация на горските разсадници при ДГС Асеновград за 2012г.Изтеглете документа