ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
Централно управление13.06.2022Информация за извършени проверки в горски територииСедмично сведение за резултатите от дейността по опазване на горските територии на ЮЦДП, за периода 06.06-12.06.2022 г.Изтеглете документа
Централно управление06.06.2022Информация за извършени проверки в горски територииСедмично сведение за резултатите от дейността по опазване на горските територии на ЮЦДП, за периода 30.05-05.06.2022 г.Изтеглете документа
Централно управление31.05.2022ДокументИнформация за закупени горски територии през 2021 година от Южноцентрално държавно предприятие, гр. СмолянИзтеглете документа
Централно управление16.05.2022Информация за извършени проверки в горски територииСедмично сведение за резултатите от дейността по опазване на горските територии на ЮЦДП, за периода 09.05-15.05.2022 г.Изтеглете документа
Централно управление09.05.2022Информация за извършени проверки в горски територииСедмично сведение за резултатите от дейността по опазване на горските територии на ЮЦДП, за периода 03.05-08.05.2022 г.Изтеглете документа
Централно управление03.05.2022Информация за извършени проверки в горски територииСедмично сведение за резултатите от дейността по опазване на горските територии на ЮЦДП, за периода 25.04-02.05.2022 г.Изтеглете документа
Централно управление26.04.2022Информация за извършени проверки в горски територииСедмично сведение за резултатите от дейността по опазване на горските територии на ЮЦДП, за периода 18.04-25.04.2022 г.Изтеглете документа
Централно управление01.04.2022Горска сертификацияОтговори на работната група по Националния FSC стандарт за България, във връзка с постъпили коментари и предложения за промениИзтеглете документа
Централно управление28.03.2022Информация за извършени проверки в горски територииСедмично сведение за резултатите от дейността по опазване на горските територии на ЮЦДП, за периода 21.03-27.03.2022 г.Изтеглете документа
Централно управление14.03.2022Информация за извършени проверки в горски територииСедмично сведение за резултатите от дейността по опазване на горските територии на ЮЦДП, за периода 07.03-13.03.2022 г.Изтеглете документа
Централно управление07.03.2022Информация за извършени проверки в горски територииСедмично сведение за резултатите от дейността по опазване на горските територии на ЮЦДП - гр.Смолян за периода от 28.02.2022г. до 06.03.2022г.Изтеглете документа
Централно управление24.01.2022ЗаповедЗаповед №РД48-7/20.01.2022г. на МЗ за минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм.Изтеглете документа
Централно управление29.10.2021Ценоразпис на фиданки, произведени в разсаднициЦеноразпис на фиданки, произведени в разсаднициИзтеглете документа
Централно управление29.10.2021Годишен разчет за семенатаКоригиран Обобщен Годишен разчет за необходимите семена и Обобщен Годишен план за облагородяване на фиданки през вегетационната 2021/ 2022 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
Централно управление29.10.2021Годишен план за ползване на дървесинаГодишен план за ползване на дървесина от ЮЦДП, гр. Смолян за 2022 г.Изтеглете документа
Централно управление01.10.2021ДокументПроцедура за разглеждане на предложения и сигналиИзтеглете документа
Централно управление07.09.2021Дърва за огрев за физ. лицаДърва за огрев за физ. лица за 2021 г. - 2022 г.Изтеглете документа
Централно управление01.09.2021Годишен разчет за семенатаГодишен разчет за необходимите семена през вегетационната 2021/2022 г.Изтеглете документа
Централно управление07.07.2021Годишен разчет за семенатаКоригиран Обобщен Годишен разчет за необходимите семена и Обобщен Годишен план за облагородяване на фиданки през вегетационната 2020/ 2021 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
Централно управление12.03.2021Нормативен документЗАКОН за горитеИзтеглете документа