ДатаСъобщение
02.07.2024СЪОБЩЕНИЕИзтеглете съобщението
24.02.2023Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за планиране и разходване на средства от фонд "Инвестиции в горите" за "Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на "Южноцентрално държавно предприятие (ЮЦДП), гр. Смолян""Изтеглете съобщението
24.10.2022Обявление за започване усвояване на пострадала дървесина, в следствие на природно бедствие (ветролом, ветровал), настъпило на 17.09.2022 год. по облекчен редИзтеглете съобщението
31.05.2022Закупуване на горски територии, собственост на физически лица от ЮЦДП 2022г.Изтеглете съобщението
30.05.2022Съобщение за продажни цени на дърва за огрев на физически лица от централен склад на стояща дървесина на корен и продажба от временен складИзтеглете съобщението
06.01.2022Годишен отчет за работата на ЮЦДП ДП по ЗДОИ за 2021 г.Изтеглете съобщението
29.10.2021Годишни планове за ползване на дървесина от ЮЦДП, гр. Смолян и ТП за 2022 г.Изтеглете съобщението
16.09.2021Покана за среща на заинтересованите страниИзтеглете съобщението
13.09.2021Покана за обществено обсъждане - ДЛС ТракияИзтеглете съобщението
07.09.2021Дърва за огрев за физ. лица за 2021 г. - 2022 г.Изтеглете съобщението
03.09.2021Покана за обществено обсъждане - ДЛС ТракияИзтеглете съобщението
14.06.2021Резултати от първи етап за закупуване на горски територии собственост на физически лица от ЮЦДПИзтеглете съобщението
24.05.2021Африканска чума по свинете – актуална информация и телефони за сигналиИзтеглете съобщението
24.05.2021От 25.05.2021г. стартира новата уеб-платформа на Южноцентрално държавно предприятие - СмолянИзтеглете съобщението
04.02.2021От 04.02.2021 г. стартира прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лицаИзтеглете съобщението
31.10.2019Покана за среща на представители на браншовите организации в горския сектор по чл. 215 от закона за горите и представители на други организации на ползватели на дървесинаИзтеглете съобщението
28.10.2019Количества дървесина от Годишен план за 2020г., които ще бъдат предложени на процедури за добив и продажба за местни търговциИзтеглете съобщението
07.11.2018Количества дървесина от Годишен план за 2019г., които ще бъдат предложени на процедури за добив и продажба за местни търговциИзтеглете съобщението
16.04.2018ДГС Смолян Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоИзтеглете съобщението
16.04.2018ДГС Борино Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоИзтеглете съобщението