ДатаСъобщение
29.10.2021Годишни планове за ползване на дървесина от ЮЦДП, гр. Смолян и ТП за 2022 г.Изтеглете съобщението
16.09.2021Покана за среща на заинтересованите страниИзтеглете съобщението
13.09.2021Покана за обществено обсъждане - ДЛС ТракияИзтеглете съобщението
07.09.2021Дърва за огрев за физ. лица за 2021 г. - 2022 г.Изтеглете съобщението
03.09.2021Покана за обществено обсъждане - ДЛС ТракияИзтеглете съобщението
14.06.2021Резултати от първи етап за закупуване на горски територии собственост на физически лица от ЮЦДПИзтеглете съобщението
24.05.2021Африканска чума по свинете – актуална информация и телефони за сигналиИзтеглете съобщението
24.05.2021От 25.05.2021г. стартира новата уеб-платформа на Южноцентрално държавно предприятие - СмолянИзтеглете съобщението
04.02.2021От 04.02.2021 г. стартира прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лицаИзтеглете съобщението
31.10.2019Покана за среща на представители на браншовите организации в горския сектор по чл. 215 от закона за горите и представители на други организации на ползватели на дървесинаИзтеглете съобщението
28.10.2019Количества дървесина от Годишен план за 2020г., които ще бъдат предложени на процедури за добив и продажба за местни търговциИзтеглете съобщението
07.11.2018Количества дървесина от Годишен план за 2019г., които ще бъдат предложени на процедури за добив и продажба за местни търговциИзтеглете съобщението
16.04.2018ДГС Пловдив Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоИзтеглете съобщението
16.04.2018ДГС Пещера Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоИзтеглете съобщението
16.04.2018ДГС Пазарджик Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоИзтеглете съобщението
16.04.2018ДЛС Широка поляна Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоИзтеглете съобщението
16.04.2018ДГС Михалково Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоИзтеглете съобщението
16.04.2018ДГС Широка лъка Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоИзтеглете съобщението
16.04.2018ДЛС Кормисош Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоИзтеглете съобщението
16.04.2018ДЛС Чепино Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоИзтеглете съобщението