ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС Чепино44406.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина на склад за обект № 2135-2Виж пълна информация
ДГС Селище44302.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от временен склад за обект № 6-1Виж пълна информация
ДГС Първомай44201.07.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина от обект № 2127Виж пълна информация
ДГС Първомай44101.07.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина от обект № 2123Виж пълна информация
ДГС Първомай44001.07.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина от обект № 2122Виж пълна информация
ДГС Първомай43901.07.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина от обект № 2118Виж пълна информация
ДГС Първомай43801.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 2127-1Виж пълна информация
ДГС Първомай43701.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 2123-1Виж пълна информация
ДГС Първомай43601.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 2122-1Виж пълна информация
ДГС Първомай43501.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 2120-1Виж пълна информация
ДГС Първомай43401.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 2118-1Виж пълна информация
ДГС Първомай43301.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 2115-1Виж пълна информация
ДЛС Тракия43001.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПредварителна продажба на прогнозни количества добита дървесина от временен склад, включена в Обект № 2140-1Виж пълна информация
ДЛС Тракия42901.07.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина,които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена вВиж пълна информация
ДГС Родопи43230.06.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2021 година - "Първо отглеждане на едногодишни, както и второ отглеждане на едногодишни култури - при необходимост" в обект № 3Виж пълна информация
ДГС Ракитово43130.06.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обекти №№ 2133, 2134, 2135Виж пълна информация
ДГС Асеновград42330.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №2131Виж пълна информация
ДГС Асеновград42825.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21108Виж пълна информация
ДГС Асеновград42725.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21107Виж пълна информация
ДГС Асеновград42625.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21106Виж пълна информация