ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС СмилянТ00030-2216.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на рампирана дървесина на корен за обект № 2236Виж пълна информация
ДГС БатакТ00031-2210.02.2022Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от временен склад от обект № 22-22Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00029-2204.02.2022Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 22105Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00028-2204.02.2022Възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2 за 2022 г.Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00027-2204.02.2022Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1 за 2022 г.Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00026-2204.02.2022"Попълване на иглолистни култури, отглеждане на иглолистни култури, предпазване на фиданките от дивечови повреди и отглеждане на млади насаждения без материален добив", включени в обект № 3 за 2022 г.Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ00025-2204.02.2022Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обект № 2205-1Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00009-2204.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен, включена в обекти №№ 2229, 2230Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00024-2202.02.2022Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2210с, 2211с, 2213, 2214, 2215, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00023-2202.02.2022Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обект № 2221Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00021-2202.02.2022Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2210Виж пълна информация
ДГС БатакТ00018-2202.02.2022Сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина, включена в Обекти №№ 22-22, 22-23, 22-24, 22-25, 22-26, 22-27, 22-28, 22-29, 22-30, 22-31, 22-32Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00008-2202.02.2022Продажба на стояща дървесина на корен, включена в обект № 2228Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00022-2201.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2218Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00020-2201.02.2022Възлагане на лесокултурни дейности, включени в обект № 1-2022 г.Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00019-2231.01.2022Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина, включени в Обекти №№ 2250, 2251-1, 2251-2Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00017-2228.01.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от обект № 2214Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00014-2228.01.2022Сеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обект № 2208Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00012-2228.01.2022Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина от обект № 2209Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00002-2228.01.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен за обекти №№ 2232, 2233, 2234, 2235Виж пълна информация