ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АсеновградТ00277-2218.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПроизводство на посадъчен материал в разсадник "Капсидата" - Обект № 5/2022 г.Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00276-2218.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2230-1, 2247-СВиж пълна информация
ДГС СмилянТ00275-2217.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампирана на маркирана дървесина на корен за обект № 2253СВиж пълна информация
ДГС КирковоТ00271-2213.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2221, №2222 и №2223Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00274-2212.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 22-7Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00273-2211.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти №№ 2256, 2268Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00272-2211.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2234Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00270-2211.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2201-1, 2226-1Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00269-2210.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП - Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2232Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00268-2207.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти Съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обект № 2236Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00267-2207.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 2255Виж пълна информация
ДГС СелищеТ00266-2207.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на дърводобив на дървесина в обект с № 2258-1Виж пълна информация
ДГС БатакТ00265-2206.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 22-38, 22-39Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00264-2204.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив и транспорт на дървесина - Обект №2235Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00263-2204.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - обект №2222Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ00262-2204.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно, Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина - Обект № 2136Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00261-2204.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, съгласно утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ ОБЕКТ № 22342Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00260-2230.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 2248, 2254Виж пълна информация
ДГС СлавейноТ00258-2228.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на широколистна и иглолистна дървесинаВиж пълна информация
ДГС ПловдивТ00259-2227.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП - Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2231, 2233Виж пълна информация