ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АлабакТ0054312.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обект № 2159-СВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0054112.10.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в обект № 2126Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0054408.10.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2/2021 г. - "Кастрене на тополови култури"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0054008.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2138Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0053908.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на склад за обект № 2141Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053808.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включена в обект № 2137Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053708.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включена в обект № 2136Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053608.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включена в обект № 2132Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ0054205.10.2021Договаряне по реда на НУРВИДГТИзвършване на добив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по БДС, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в обект № 2123Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053505.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21111Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053405.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21110Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053305.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 21109Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053205.10.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2135Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053105.10.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2134Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053005.10.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2133Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0052905.10.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПроизводство на посадъчен материал - механизирани дейности в разсадник "Капсидата" - Обект №5Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0052505.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 2110сВиж пълна информация
ДГС СмилянТ0052804.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2149сВиж пълна информация
ДЛС ЖендаТ0052701.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обекти №2141, 2142, 2143, 2144Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0052630.09.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2158Виж пълна информация