ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС СелищеТ00063-2422.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00064-2420.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от обекти №№ 2412, 2413, 2415, 2409, 2416Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00058-2420.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина, включена в обекти №№ 2418, 2419Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00062-2419.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за Обект № 2430Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00061-2419.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочистване, почвоподготовка, залесяване, попълване, отглеждане на горски култури и отглеждане на млади насаждения без материален добив в Обект № 1-2024Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00060-2419.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2024 година, включващи отглеждане на горски култури - механизирано и ръчно в Обект № 2Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ00059-2415.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина, включена в обекти №№ 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00057-2414.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обект № 2415, 2416Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ00054-2412.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2419, 2420, 2421, 2422Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00055-2408.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване на култури, отглеждане на култури и отглеждане на млади насаждения в Обект № 4 за 2024 г.Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00053-2408.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2309, 2425Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00052-2406.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обекти №№ 2413, 2419, 2431, 2433, 2434, 2435Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00051-2429.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за извоз и рампиране на временен склад, като елементи от добива на дървесина от обект № 2428Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ00050-2426.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1-2024 г.Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00049-2423.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в обекти №№ 24-01, 24-02Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00047-2423.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти № 2416 и 2417.Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00044-2423.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2410, 2411Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00037-2423.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти №№ 2401, 2407, 2409сВиж пълна информация
ДГС ХисарТ00048-2422.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2/2024Виж пълна информация
ДГС БатакТ00045-2422.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 24-26, 24-27, 24-28, 24-29, 24-30, 24-31Виж пълна информация