ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПазарджикТ00217-2309.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2321Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00216-2309.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина с ограничение за МТ за обект № 2319Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00195-2310.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2318Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00186-2328.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2312Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00185-2328.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2314Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00184-2328.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2313Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00183-2328.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2311Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00160-2331.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина с ограничение за МТ за обект № 2309МТВиж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00159-2331.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2310Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00098-2317.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за Обект № 2308МТВиж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00097-2317.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за Обект № 2307Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00029-2306.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1/2023 г. - "Попълване и отглеждане на горски култури"Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00378-2215.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина с ограничени за местни търговци за обекти №№ 2303МТ, 2304МТ, 2305МТВиж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00377-2215.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2302Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00347-2209.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2306Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00256-2221.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2/2022 г./ - "Отглеждане на горски култури"Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00226-2230.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект №2229Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00227-2225.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект №2 /2022г./ с предмет на дейност - Отглеждане на горски култури.Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00221-2223.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2228Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00162-2207.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти №№ 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226Виж пълна информация