ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПазарджикТ00127-2431.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2414Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00124-2428.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности - обект №2/2024г.Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00079-2404.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти №№ 2410, 2411, 2412, 2413Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00037-2423.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти №№ 2401, 2407, 2409сВиж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00012-2430.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1/2024 г. - "Попълване и отглеждане на горски култури"Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00306-2322.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2403Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00305-2322.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти №№ 2401МТ, 2404МТ, 2405МТ, 2406МТВиж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00251-2316.10.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2/2023 г. - "Кастрене на тополови култури"Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00217-2309.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2321Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00216-2309.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина с ограничение за МТ за обект № 2319Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00195-2310.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2318Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00186-2328.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2312Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00185-2328.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2314Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00184-2328.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2313Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00183-2328.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2311Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00160-2331.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина с ограничение за МТ за обект № 2309МТВиж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00159-2331.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2310Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00098-2317.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за Обект № 2308МТВиж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00097-2317.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за Обект № 2307Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00029-2306.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1/2023 г. - "Попълване и отглеждане на горски култури"Виж пълна информация