ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПървомайТ00153-2323.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности с предмет: "Механизирани дейности в горски разсадник и семепроизводствени градини, листно подхранване на тополови култури в обект № 5-1 за 2023 г."Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00089-2310.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности с предмет на дейност: "Механизирани дейности в горски разсадник и семепроизводствени градини" в обект № 5 за 2023 г.Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00079-2324.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2319Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00078-2324.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2318Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00077-2324.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2317Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00076-2324.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2316Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00069-2317.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2315МТВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ00068-2317.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2314МТВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ00067-2317.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2313МТВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ00066-2317.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2312МТВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ00020-2301.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина от обект № 2303Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00009-2325.01.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина от Обект № 2304Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00008-2325.01.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина от Обект № 2301Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00406-2221.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2311Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00405-2221.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2310Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00392-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина от Обект № 2307Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00391-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина от Обект № 2304Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00390-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина от Обект № 2303Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00389-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина от Обект № 2302Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00388-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина от Обект № 2301Виж пълна информация