ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС РакитовоТ0046221.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обекти №№ 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0045216.07.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обект № 2132Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0043130.06.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обекти №№ 2133, 2134, 2135Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0041718.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обекти №№ 2173, 2174, 2170, 2171, 2172Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0039611.05.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2167, 2168, 2169Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0032912.04.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обект № 2128Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0032608.04.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2163, 2164, 2165, 2166Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0028722.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина /с ограничението за местни търговци/, включена в обекти №№ 2125, 2126, 2126-1Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0028619.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обекти №№ 2121, 2122, 2123, 2123-1, 2127, 2128Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0023010.03.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обекти №№ 2125, 2126Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0021909.03.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обекти №№ 2121, 2122, 2123, 2127, 2128Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0016426.02.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0008905.02.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на действително добити количества дървесина - Обекти №2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155.Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0004826.01.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обекти №№ 2102, 2104, 2118, 2119Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0003115.01.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2102, 2104, 2118, 2119Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0128330.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2071, 2072Виж пълна информация
ДГС Ракитово120826.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01233 ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2116ЕВиж пълна информация
ДГС Ракитово120726.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01232 ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2114ЕВиж пълна информация
ДГС Ракитово120626.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01231 ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2113ЕВиж пълна информация
ДГС Ракитово120526.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01230 ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2112ЕВиж пълна информация