ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС РакитовоТ00138-2414.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2432, 2433, 2434Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00117-2410.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина, включена в обекти №№ 2424, 2425, 2430, 2431Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00087-2416.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00058-2420.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина, включена в обекти №№ 2418, 2419Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00047-2423.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти № 2416 и 2417.Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00335-2316.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2404Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00287-2312.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00286-2312.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2401 МТ, 2402 МТ, 2403 МТ, 2404 МТВиж пълна информация
ДГС РакитовоТ00255-2331.10.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане добива на дървесина в Обект № 2333 МТВиж пълна информация
ДГС РакитовоТ00229-2323.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2331Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00197-2304.07.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2321-28Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00191-2326.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в Обект № 2330 МТВиж пълна информация
ДГС РакитовоТ00137-2303.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2321, 2328Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00103-2323.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обекти №№ 2321, 2323, 2326, 2328Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00083-2328.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2321МТ, 2322МТ, 2323МТ, 2324МТ, 2325МТ, 2326МТ, 2327МТ, 2328МТ /местни търговци/Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00352-2209.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2311Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00329-2206.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина /за местни търговци/ в Обект № 2309 МТВиж пълна информация
ДГС РакитовоТ00321-2205.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2310, 2312, 2313, 2314Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00272-2211.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2234Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00264-2204.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив и транспорт на дървесина - Обект №2235Виж пълна информация