ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС РакитовоТ00272-2211.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2234Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00264-2204.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив и транспорт на дървесина - Обект №2235Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00251-2216.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2236Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00250-2215.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2234Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00247-2213.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обект №2235Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00239-2208.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2233Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00154-2223.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2229Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00124-2212.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2223, 2224, 2226, 2227, 2228Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00104-2218.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2221, 2222, 2225, 2229, 2230Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00088-2202.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2223, 2224, 2226, 2227, 2228 /Местни търговци/Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00058-2218.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2252, 2253, 2254, 2255-1, 2255-2Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00019-2231.01.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина, включени в Обекти №№ 2250, 2251-1, 2251-2Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00016-2227.01.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина, включена в обект № 2220Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0070830.12.2021Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обект № 2220Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0066210.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2188, 2189, 2190Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0065309.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2204, 2205, 2206, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0055826.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина, включена в обект №№ 2185, 2186, 2187Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0052424.09.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обекти №№ 2183, 2184Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0051322.09.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад - обект №2137 С.Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0048323.08.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2181, 2182Виж пълна информация