ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС РакитовоТ00103-2323.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обекти №№ 2321, 2323, 2326, 2328Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00083-2328.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2321МТ, 2322МТ, 2323МТ, 2324МТ, 2325МТ, 2326МТ, 2327МТ, 2328МТ /местни търговци/Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00352-2209.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2311Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00329-2206.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина /за местни търговци/ в Обект № 2309 МТВиж пълна информация
ДГС РакитовоТ00321-2205.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2310, 2312, 2313, 2314Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00272-2211.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2234Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00264-2204.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив и транспорт на дървесина - Обект №2235Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00251-2216.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2236Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00250-2215.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2234Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00247-2213.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обект №2235Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00239-2208.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2233Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00154-2223.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2229Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00124-2212.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2223, 2224, 2226, 2227, 2228Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00104-2218.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2221, 2222, 2225, 2229, 2230Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00088-2202.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2223, 2224, 2226, 2227, 2228 /Местни търговци/Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00058-2218.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2252, 2253, 2254, 2255-1, 2255-2Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00019-2231.01.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина, включени в Обекти №№ 2250, 2251-1, 2251-2Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00016-2227.01.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина, включена в обект № 2220Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0070830.12.2021Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обект № 2220Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0066210.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2188, 2189, 2190Виж пълна информация