ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС РакитовоТ00287-2312.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00286-2312.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2401 МТ, 2402 МТ, 2403 МТ, 2404 МТВиж пълна информация
ДГС РакитовоТ00255-2331.10.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане добива на дървесина в Обект № 2333 МТВиж пълна информация
ДГС РакитовоТ00229-2323.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2331Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00197-2304.07.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2321-28Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00191-2326.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в Обект № 2330 МТВиж пълна информация
ДГС РакитовоТ00137-2303.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2321, 2328Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00103-2323.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обекти №№ 2321, 2323, 2326, 2328Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00083-2328.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2321МТ, 2322МТ, 2323МТ, 2324МТ, 2325МТ, 2326МТ, 2327МТ, 2328МТ /местни търговци/Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00352-2209.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2311Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00329-2206.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина /за местни търговци/ в Обект № 2309 МТВиж пълна информация
ДГС РакитовоТ00321-2205.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2310, 2312, 2313, 2314Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00272-2211.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2234Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00264-2204.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив и транспорт на дървесина - Обект №2235Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00251-2216.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2236Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00250-2215.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2234Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00247-2213.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обект №2235Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00239-2208.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2233Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00154-2223.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2229Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00124-2212.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2223, 2224, 2226, 2227, 2228Виж пълна информация