ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС РакитовоТ00019-2231.01.2022Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина, включени в Обекти №№ 2250, 2251-1, 2251-2Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00016-2227.01.2022Открит конкурс за възлагане добива на дървесина, включена в обект № 2220Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0070830.12.2021Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обект № 2220Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0066210.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2188, 2189, 2190Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0065309.12.2021Открит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2204, 2205, 2206, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0055826.10.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина, включена в обект №№ 2185, 2186, 2187Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0052424.09.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обекти №№ 2183, 2184Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0051322.09.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад - обект №2137 С.Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0048323.08.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2181, 2182Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0046221.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обекти №№ 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0045216.07.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обект № 2132Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0043130.06.2021Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обекти №№ 2133, 2134, 2135Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0041718.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обекти №№ 2173, 2174, 2170, 2171, 2172Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0039611.05.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2167, 2168, 2169Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0032912.04.2021Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обект № 2128Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0032608.04.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2163, 2164, 2165, 2166Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0028722.03.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина /с ограничението за местни търговци/, включена в обекти №№ 2125, 2126, 2126-1Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0028619.03.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обекти №№ 2121, 2122, 2123, 2123-1, 2127, 2128Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0023010.03.2021Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обекти №№ 2125, 2126Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0021909.03.2021Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обекти №№ 2121, 2122, 2123, 2127, 2128Виж пълна информация