ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС СмолянТ0019005.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2124с, 2125с, 2126с, 2127с, 2128с, 2129сВиж пълна информация
ДГС СмолянТ0018905.03.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2130с, 2131с, 2132с, 2133, 2134Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0018805.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти №№ 2130с, 2131с, 2132с, 2133, 2134Виж пълна информация
ДГС Смолян20105.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01452 ТП ДГС Смолян/ Обект №: 2140Виж пълна информация
ДГС Смолян20005.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01451 ТП ДГС Смолян/ Обект №: 2139сВиж пълна информация
ДГС Смолян19905.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01450ТП ДГС Смолян/ Обект №: 2138сВиж пълна информация
ДГС Смолян19805.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01449ТП ДГС Смолян/ Обект №: 2137сВиж пълна информация
ДГС Смолян19705.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01448 ТП ДГС Смолян/ Обект №: 2136Виж пълна информация
ДГС Смолян19605.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01437 ТП ДГС Смолян/ Обект №: 2135Виж пълна информация
ДГС Смолян20305.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01454 ТП ДГС Смолян/ Обект №: 2142Виж пълна информация
ДГС Смолян20205.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01453 ТП ДГС Смолян/ Обект №: 2141Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0002915.01.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2119с, 2121с, 2122с, 2123с, Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0002815.01.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2108, 2112, 2113с, 2116, 2117, 2118Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0002715.01.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти №№ 2108, 2116, 2117, 2118Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0108719.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2112, 2113с, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0108619.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107с, 2108, 2109, 2110, 2111 - местни търговциВиж пълна информация
ДГС СмолянТ0108519.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти №№ 2112, 2113с, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0108419.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти №№ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107с, 2108, 2109, 2110, 2111 - местни търговциВиж пълна информация
ДГС СмолянТ0108819.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2119с, 2120, 2121с, 2122с, 2123с, Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0073606.10.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на широколистна и иглолистна дървесина за нуждите на ТП ДГС "Смолян"Виж пълна информация