ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС СмолянТ00094-2313.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2314, 2315, 2316Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00087-2302.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на ЛКД в обект № 3-2023 г.Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00034-2316.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2314 МТ, 2315 МТ, 2316 МТ за местни търговциВиж пълна информация
ДГС СмолянТ00028-2303.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2305, 2306, 2307, 2308Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00022-2303.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на ЛКД, включени в обект № 2-2023 г.Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00414-2221.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2310Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00413-2221.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00403-2216.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обекти №№ 2301 МТ, 2302 МТ за местни търговциВиж пълна информация
ДГС СмолянТ00300-2223.11.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обект № 2232Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00280-2226.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на широколистна и иглолистна дървесина за нуждите на ТП ДГС СмолянВиж пълна информация
ДГС СмолянТ00246-2216.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обект № 2229c, 2230Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00204-2201.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обект № 2221Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00174-2223.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обект № 2221Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00107-2216.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на ЛКД, включени в обект № 1-2022 г.Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00024-2202.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2210с, 2211с, 2213, 2214, 2215, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00023-2202.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обект № 2221Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00652-2117.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2209с, 2210с, 2211с, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00650-2117.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти №№ 2209с, 2210с, 2211с, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00651-2107.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208 - местни търговциВиж пълна информация
ДГС СмолянТ00649-2107.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти №№ 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208 - местни търговциВиж пълна информация