ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС СмолянТ00143-2418.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от Обект № 2431Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00142-2418.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от Обект № 2420Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00103-2402.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на ЛКД в Обект № 1-2024 г.Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00102-2402.05.2024Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2431Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00034-2419.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив - Обект № 2419Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00033-2419.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив - Обект № 2418Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00032-2419.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив - Обект № 2417Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00031-2419.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив - Обект № 2416Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00030-2419.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив - Обект № 2415Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00328-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2419Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00327-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2418Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00326-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2417Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00323-2320.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2401 МТ, 2402, 2403 МТВиж пълна информация
ДГС СмолянТ00310-2319.12.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от Обект № 2416Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00309-2319.12.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от Обект № 2415Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00260-2331.10.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на широколистна и иглолистна дървесина за нуждите на ТП "ДГС Смолян"Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00239-2301.09.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обект № 2324Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00225-2308.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2321Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00224-2308.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обект № 2322Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00202-2313.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - обект №2306Виж пълна информация