ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС СмолянТ00024-2202.02.2022Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2210с, 2211с, 2213, 2214, 2215, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00023-2202.02.2022Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обект № 2221Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0065217.12.2021Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2209с, 2210с, 2211с, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0065017.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти №№ 2209с, 2210с, 2211с, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0065107.12.2021Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208 - местни търговциВиж пълна информация
ДГС СмолянТ0064907.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти №№ 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208 - местни търговциВиж пълна информация
ДГС СмолянТ0019005.03.2021Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2124с, 2125с, 2126с, 2127с, 2128с, 2129сВиж пълна информация
ДГС СмолянТ0018905.03.2021Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2130с, 2131с, 2132с, 2133, 2134Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0018805.03.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти №№ 2130с, 2131с, 2132с, 2133, 2134Виж пълна информация
ДГС Смолян20105.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01452 ТП ДГС Смолян/ Обект №: 2140Виж пълна информация
ДГС Смолян20005.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01451 ТП ДГС Смолян/ Обект №: 2139сВиж пълна информация
ДГС Смолян19905.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01450ТП ДГС Смолян/ Обект №: 2138сВиж пълна информация
ДГС Смолян19805.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01449ТП ДГС Смолян/ Обект №: 2137сВиж пълна информация
ДГС Смолян19705.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01448 ТП ДГС Смолян/ Обект №: 2136Виж пълна информация
ДГС Смолян19605.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01437 ТП ДГС Смолян/ Обект №: 2135Виж пълна информация
ДГС Смолян20305.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01454 ТП ДГС Смолян/ Обект №: 2142Виж пълна информация
ДГС Смолян20205.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01453 ТП ДГС Смолян/ Обект №: 2141Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0002915.01.2021Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2119с, 2121с, 2122с, 2123с, Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0002815.01.2021Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2108, 2112, 2113с, 2116, 2117, 2118Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0002715.01.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти №№ 2108, 2116, 2117, 2118Виж пълна информация