ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00131-2404.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обект № 2414Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00123-2431.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1-2024Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00116-2410.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина от Обект № 2414Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00088-2416.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина от Обект № 2414Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00015-2430.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина от Обект № 2401Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00278-2307.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина по реда на Наредбата от Обект № 2401МТВиж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00235-2329.08.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТКонкурс по реда на чл. 49, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от Наредбата от Обект № 2306Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00204-2320.07.2023Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обект № 2302Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00086-2327.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1-2023Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00399-2219.12.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект №2306Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00335-2209.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина от обекти с №№ 2301МТ, 2302МТ, 2303МТ, 2304МТ, 2305МТВиж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00308-2225.11.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2-2022Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00165-2209.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2219Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00102-2210.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1-2022Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0061003.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обекти №2203, 2204, 2205, 2206.Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0060903.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества - Обекти №2201, 2202Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0060803.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОбекти №2201, 2202Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0050616.09.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - обект №2121Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0050516.09.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2101Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ0045419.07.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за обект № 2121Виж пълна информация