първа датавтора датапредмет
15.06.2021
Продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2133, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139Виж пълна информация
17.03.2021
Продажба на добита дървесина на прогнозни количества от ДГТ в териториалният обхват на ТП „ДГС Златоград” за Обект с №2126-3Виж пълна информация
12.03.2021
Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Златоград“ от обекти с № 2130, 2131, 2132, 2133 и № 2134Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
11.06.2021
До заинтересованите страни
Изтеглете документа
12.02.2021
Доклад за извършен мониторинг през 2020 г.
Изтеглете документа
02.02.2021
Планирани дейности за 2021 г.
Изтеглете документа

За нас

Държавно горско стопанство „Златоград” е получило името си от гр. Златоград – административен център на общината, където е седалището му. Намира се в югоизточната част на Смолянска област.

ДГС „Златоград” обхваща горите на територията на общините „Златоград”, „Неделино”, „Мадан”, съставени от землища на 44 селища, от които 3 града и 41 села и махали.

ТП „ДГС Златоград” е с обща площ 33532,1 ха, от които държавни гори 31856 ха. Средната възраст на държавните гори е 46 години. Общият стъблен запас на държавните гори е 4253235 м3, а с клони 5356815 м3. Средният стъблен запас на 1 хектар е 140 м3. Средната лесистост е 81,1%.

Предвиденото средногодишно ползване по ЛУП от 2005 г. е 51525 м3 стояща маса с клони и 42400 м3 стояща маса без клони, или средно 1,40 м3 на хектар.

Седалището на администрацията и на горскостопанския участък „Златоград” е в гр. Златоград, на горскостопанския участък „Неделино“ – в гр. Неделино, на горскостопански участък „Мадан” – гр. Мадан.

Директор на ТП „ДГС Златоград“ е инж.Емил Василев Войводов.