ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Смолян15.08.2016Горска сертификацияДоклад – гори с висока консервационна стойност.Изтеглете документа
ДГС Смолян15.08.2016Горска сертификацияЗаповед за промяна на списъците на гори във фаза на старост.Изтеглете документа
ДГС Смолян04.07.2016Горска сертификацияЗаповед №141 – ДГС СмолянИзтеглете документа
ДГС Смолян19.04.2016Горска сертификацияИзвестие за промяна на периода за годишен одит по Сертификат за устойчиво управление на гориИзтеглете документа
ДГС Смолян22.03.2016Горска сертификацияДоклад от проведен мониторинг.Изтеглете документа
ДГС Смолян22.03.2016Горска сертификацияГори с висока консервацинна стойност.Изтеглете документа
ДГС Смолян22.03.2016Горска сертификацияЦеноразпис.Изтеглете документа
ДГС Смолян22.03.2016Горска сертификацияДекларация.Изтеглете документа
ДГС Смолян22.03.2016Горска сертификацияЛесовъдски мероприятия – 2016 г.Изтеглете документа
ДГС Смолян22.03.2016Горска сертификацияДо всички заинтересовани.Изтеглете документа
ДГС Смолян17.03.2015Разсадник (ценоразпис)Излишни фиданки за продажба през пролетта на 2015г. от ДГС/ДЛС обл. СмолянИзтеглете документа
ДГС Смолян23.07.2014Горска сертификацияРезюмета относно сертификация за устойчиво управление на горите на ДГС СмолянИзтеглете документа
ДГС Смолян22.05.2014ЦеноразписЦеноразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете документа