ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
Централно управление29.11.2016Нормативен документНАРЕДБА №20 за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските картиИзтеглете документа
Централно управление26.10.2016Годишен разчет за семенатаГОДИШЕН РАЗЧЕТ за необходимите семена през вегетационната 2016/ 2017 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
Централно управление07.07.2016Нормативен документУчредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството.Изтеглете документа
Централно управление02.06.2016Годишен разчет за семенатаАктуализиран Обобщен Годишен разчет за необходимите семена и Обобщен Годишен план за облагородяване на фиданки през вегетационната 2015/ 2016 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
Централно управление03.05.2016Нормативен документНАРЕДБА за оценка на поземлени имоти в горски територииИзтеглете документа
Централно управление23.10.2015Нормативен документНАРЕДБА №18 за инвентаризация и планиране в горските територииИзтеглете документа
Централно управление20.10.2015Годишен разчет за семенатаОбобщен Годишен разчет за необходимите семена и Обобщен Годишен план за облагородяване на фиданки през вегетационната 2015/ 2016 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
Централно управление21.11.2014Годишен разчет за семенатаОбобщен Годишен разчет за необходимите семена и Обобщен Годишен план за облагородяване на фиданки през вегетационната 2014/ 2015 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
Централно управление08.04.2014ДокументИзлишни фиданки в ЮЦДП, гр. СмолянИзтеглете документа
Централно управление26.11.2013Годишен план за производство на фиданкиОбобщен Годишен разчет за необходимите семена и Обобщен Годишен план за облагородяване на фиданки през вегетационната 2013/ 2014 год. в района на ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯНИзтеглете документа
Централно управление20.03.2013Годишен план за производство на фиданкиКоригиран Обобщен Годишен план за производство и облагородяване на фиданки през вегетативната 2012/2013 година за ЮЦДПИзтеглете документа
Централно управление01.03.2013Нормативен документНАРЕДБА №4 за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръженияИзтеглете документа
Централно управление19.02.2013Нормативен документНАРЕДБА № 2 от 7.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и рИзтеглете документа
Централно управление11.01.2013Годишен план за производство на фиданкиОбобщен Годишен план за производство и облагородяване на фиданки през вегетативната 2012/2013 година за ЮЦДПИзтеглете документа
Централно управление07.08.2012Закон за горитеЗакон за горитеИзтеглете документа
Централно управление18.05.2012Нормативен документНАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожариИзтеглете документа
Централно управление04.10.2011Закон за лова и опазване на дивечаЗакон за лова и опазване на дивечаИзтеглете документа
Централно управление24.06.2011Правилник за прилагане закона за лова и опазване на дивечаПравилник за прилагане закона за лова и опазване на дивечаИзтеглете документа
Централно управление03.06.2011Закон за опазване на околната средаЗакон за опазване на околната средаИзтеглете документа
Централно управление08.03.2011Закон за рибарство и аквакултуриЗакон за рибарство и аквакултуриИзтеглете документа