ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС КрумовградТ00095-2316.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспорт, разтоварване и рампиране на дърва за огрев от временни складове в обект № 2304Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00054-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти с №№ 2313-МТ, 2314-МТВиж пълна информация
ДГС КрумовградТ00015-2331.01.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти с №№ 2306, 2307, 2308, 2310, 2312Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00427-2205.01.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в обект № 2-2023 г.Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00381-2222.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти с №№ 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00342-2209.12.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2303, 2304, 2305Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00310-2201.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти с №№ 2301-МТ, 2302-МТВиж пълна информация
ДГС КрумовградТ00279-2225.10.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти с №№ 2221 и 2222Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00249-2216.09.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина - Обекти №2221, 2222Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00244-2213.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти №№ 2219, 2220Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00194-2214.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти с №№ 2216, 2217, 2218Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00143-2204.05.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2208Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00137-2227.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - 2211, 2212Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00135-2221.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), товарене, транспорт, разтоварване и рампиране на дървесина от временни складове до имот на ТП ДГС Момчилград - централен склад гр. Момчилград, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временни складове до дома на физически лица в гр. Кърджали, включена в Обект № 2213Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00111-2225.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), товарене, транспорт, разтоварване и рампиране на дървесина от временни складове до имот на ТП ДГС Момчилград - централен склад гр. Момчилград, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временни складове до дома на физически лица в гр. Кърджали, включена в Обект с № 2213Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00108-2224.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в обекти №№ 2211, 2212Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00037-2211.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2211, 2212Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00020-2201.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в обект № 1-2022 г.Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00006-2225.01.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти №№ 2206, 2207, 2208, 2209, 2210Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00668-2215.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти №№ 2206, 2207, 2208, 2209, 2210Виж пълна информация