ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Крумовград30418.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00243 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1934Виж пълна информация
ДГС Крумовград30318.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00242 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1933Виж пълна информация
ДГС Крумовград7701.02.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00137 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1926-1Виж пълна информация
ДГС Крумовград7901.02.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00139 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1928-1Виж пълна информация
ДГС Крумовград7801.02.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00138 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1927-1Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0004522.01.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), вкВиж пълна информация
ДГС КрумовградТ0001008.01.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС "Крумовград", включени в Обект № 1Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0062729.11.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качеството на дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти с №№ 1915, 1916, 1917, 1918,Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0011208.03.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян /приложение № 1 към Заповед № 5 от 03.01.2018г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян/, извВиж пълна информация
ДГС КрумовградТ0000810.01.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян /приложение № 1 към Заповед № 5 от 03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян/, изВиж пълна информация
ДГС КрумовградТ0062919.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост от териториалния обхват на дейности на ТП ДГС "Крумовград", включени в Обект № 1Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0055201.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти с №№ 1801, 1802,Виж пълна информация