ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС КрумовградТ0080216.09.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Крумовград", включени в Обект № 2-2019г.Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00766-2129.08.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 4Д2020, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДГС „Крумовград“ и ТП ДГС „Кирково“.Виж пълна информация
ДГС Крумовград62611.07.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00393 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1947Виж пълна информация
ДГС Крумовград62511.07.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00392 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1946Виж пълна информация
ДГС Крумовград32920.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00258 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1941Виж пълна информация
ДГС Крумовград32820.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00257 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1940Виж пълна информация
ДГС Крумовград32720.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00256 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1939Виж пълна информация
ДГС Крумовград32620.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00255 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1938Виж пълна информация
ДГС Крумовград32520.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00254 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1937Виж пълна информация
ДГС Крумовград30218.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00241 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1932Виж пълна информация
ДГС Крумовград30118.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00240 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1931Виж пълна информация
ДГС Крумовград30018.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00239 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1930Виж пълна информация
ДГС Крумовград29918.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00238 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1929-CВиж пълна информация
ДГС Крумовград30618.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00245 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1936Виж пълна информация
ДГС Крумовград30518.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00244 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1935Виж пълна информация
ДГС Крумовград30418.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00243 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1934Виж пълна информация
ДГС Крумовград30318.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00242 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1933Виж пълна информация
ДГС Крумовград7701.02.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00137 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1926-1Виж пълна информация
ДГС Крумовград7901.02.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00139 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1928-1Виж пълна информация
ДГС Крумовград7801.02.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00138 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 1927-1Виж пълна информация