ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПанагюрищеТ0000205.01.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОбект № 1 - Залесяване на горски култури - 72 дка, първо отглеждане на горски култури - 92 дка и второ отглеждане на горски култури - 144 дка за компесационно залесяване на горски културиВиж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0063928.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване на горски култури - 93,7 дка, първо отглеждане на горски култури - 116 дка и второ отглеждане на горски култури - 103 дка за компесационно залесяване на горски култури, включени в обект № 2Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0063828.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочвоподготовка - 1 дка, Залесяване на горски култури - 25 дка, Попълване на горски култури - 10,3 дка, Първо отглеждане на горски култури - 85 дка и Второ отглеждане на горски култури - 31 дка, включени в Обект № 3Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0056001.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива, включващ обекти № 1804, 1806, 1807, 1809 в териториалния обхват на ТП ДГС ПанагюрищеВиж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0055901.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - местни търговци, включващ обекти с № 1801, 1802, 1803, 1805, 1808, 1815, 1817, 1818 в териториалния обхват на ТП ДГС ПанагюрищеВиж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0055801.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включващ обекти с № 1810, 1811, 1812, 1813 в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС ПанагюрищеВиж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0056101.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина, включващ обекти № 1804, 1806, 1807, 4П, 5П, 6П в териториалния обхват на ТП ДГС ПанагюрищеВиж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0047513.11.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТМеханизирано почистване на площи – 52 дка, ръчно почистване на площи - 1 дка, ръчна почвоподготовка – 7 дка и механизирана почвоподготовка – 46 дка за компенсационно залесяване на горски култури, включени в Обект № 13Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0047106.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1742, 1743, 1744.Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0043411.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТРъчно почистване на площи - 12 дка и ръчна почвоподготовка - 24 дка за компесационно залесяване - обект №12.Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0042029.09.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОбект № 4 - "Ръчно почистване на площи - 13 дка, ръчна почвоподготовка - 3 дка и механизирана почвоподготовка - 14 дка"Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0038330.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТМеханизирани дейности за производство на посадъчен материал в горски разсадник "Самодивско гърло" в териториалния обхват на ТП ДГС Панагюрище.Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0031011.07.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива, включващ обекти №1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730 и 1731 в териториалния обхват на ТП ДГС ПанагюрищеВиж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0023822.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтглеждане на млади насаждения без материален добив в Обект № 3Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0020404.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - местни търговци, включващ обект № 1724Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0020304.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива - местни търговци, включващ обект № 1724Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0020204.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива, включващ обект № 4П-2 Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0020104.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - местни търговци, включващ обекти с № 1717, 1721Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0020004.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включващ обекти с № 1715, 1716с, 1718, 1719, 1720, 1722, 1723Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0013529.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочистване на площи от растителност и растителни отпадъци с верижен трактор за Обект № 6Виж пълна информация