ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Панагюрище27017.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01467 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2135Виж пълна информация
ДГС Панагюрище26917.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01466 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2134Виж пълна информация
ДГС Панагюрище26817.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01465 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2133Виж пълна информация
ДГС Панагюрище26717.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01464 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2132Виж пълна информация
ДГС Панагюрище26617.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01463 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2131Виж пълна информация
ДГС Панагюрище26517.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01462 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2130Виж пълна информация
ДГС Панагюрище26417.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01461 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2129Виж пълна информация
ДГС Панагюрище26317.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01460 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2101Виж пълна информация
ДГС Панагюрище27817.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01475 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2143Виж пълна информация
ДГС Панагюрище27717.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01474 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2142Виж пълна информация
ДГС Панагюрище27617.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01473 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2141Виж пълна информация
ДГС Панагюрище27517.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01472 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2140Виж пълна информация
ДГС Панагюрище27417.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01471 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2139Виж пълна информация
ДГС Панагюрище27317.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01470 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2138Виж пълна информация
ДГС Панагюрище27217.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01469 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2137Виж пълна информация
ДГС Панагюрище27117.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01468 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2136Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0016501.03.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина, включващ обекти с №№ 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0130723.12.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочвоподготодвка 2 дка, попълване на горски култури - 60,6 дка, отглеждане на горски култури - 224 дкаВиж пълна информация
ДГС Панагюрище121826.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01248 ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2109Виж пълна информация
ДГС Панагюрище121726.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01247 ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2108Виж пълна информация