ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПанагюрищеТ00024-2406.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТМеханизирани дейности за събиране и добив на семена и други репродуктивни материали от горски дървесни и храстови видове във вегетативна семепроизводствена градина от черен борВиж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ00064-2322.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина, включена в обекти №№ 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ00065-2320.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина, включена в обекти №№ 2328С, 2329С, 2330С, 2331С, 2332С, 2334С, 2335СВиж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ00328-2205.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина, включващ обекти №№ 2302МТ, 2303МТ, 2304МТ, 2305МТ, 2306МТ, 2307МТ, 2308МТ, 2309МТ, 2310МТ, 2311МТ, 2312МТВиж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ00245-2214.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина, включена в обекти №№ 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ00144-2211.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина за обект № 2239Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ00095-2210.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Ограждане на възобновени участъци - 18 дкаВиж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ00046-2218.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина, включващ обекти №№ 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2239Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ00047-2217.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от временен склад, включващ обект № 2239Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0056629.10.2021Механизирани дейности за производство на посадъчен материал в горски разсадник "Самодивско дърво" и във вегетативна семепроизводствена градина от черен бор в горски разсадник "Самодивско дърво"Виж пълна информация
ДГС Панагюрище27017.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01467 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2135Виж пълна информация
ДГС Панагюрище26917.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01466 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2134Виж пълна информация
ДГС Панагюрище26817.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01465 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2133Виж пълна информация
ДГС Панагюрище26717.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01464 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2132Виж пълна информация
ДГС Панагюрище26617.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01463 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2131Виж пълна информация
ДГС Панагюрище26517.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01462 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2130Виж пълна информация
ДГС Панагюрище26417.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01461 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2129Виж пълна информация
ДГС Панагюрище26317.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01460 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2101Виж пълна информация
ДГС Панагюрище27817.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01475 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2143Виж пълна информация
ДГС Панагюрище27717.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01474 ТП ДГС Панагюрище/ Обект №: 2142Виж пълна информация