ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС РакитовоТ0056201.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина в обекти №1801, №1802, №1803, №1804, №1805, №1806, №1807, №1808, №1809, №1810, №1811, №1812 и № 1813Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0057901.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад в обекти №№ 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0048121.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от обект № 1630-5Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0047614.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1733 СВиж пълна информация
ДГС РакитовоТ0043511.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1782С, 1783С, 1784С, 1785С.Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0038530.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1778С, 1779С, 1780С, 1781С.Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0036811.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1777 СВиж пълна информация
ДГС РакитовоТ0033801.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1775С и 1776СВиж пълна информация
ДГС РакитовоТ0033231.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обекти №№ 1633-3, 1633-4Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0032521.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад - обекти №1727, 1730, 1731, 1732.Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0028528.06.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина в обекти №№ 1720, 1724, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0026306.06.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1774 СВиж пълна информация
ДГС РакитовоТ0024925.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от обекти: № 1624-1, № 1633-1, № 1633-2Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0018626.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добива на дървесина в обекти №№ 1720, 1724, 1725, 1726Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0015506.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0009315.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад в Обекти №1718, №1719, №1720, №1721, №1722, №1723 Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0006709.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1770, 1771, 1772, 1773Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0006107.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина, включена в Обекти №№ 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0005501.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0001713.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обекти № 1630-2 и № 1708-2Виж пълна информация