ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АсеновградТ0058001.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 1813 на територията на ТП "ДГС-Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0057701.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 1809 на територията на ТП "ДГС-Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053430.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1806 на територията на ТП "ДГС-Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053330.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на  корен от обект № 1805 на територията на ТП "ДГС-Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0052730.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1803 на територията на ТП "ДГС-Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0052630.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1801 на територията на ТП "ДГС-Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0054330.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1818с на територията на ТП "ДГС-Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0054230.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1812с на територията на ТП "ДГС-Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053930.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1811с на територията на ТП "ДГС-Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053630.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1810с на територията на ТП "ДГС-Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0053530.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1807 на територията на ТП "ДГС-Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0054530.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 18101 на територията на ТП "ДГС-Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0054430.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1819с на територията на ТП "ДГС-Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0052129.11.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект №1817 на територията на ТП "ДГС-Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0052029.11.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект №1815 на територията на ТП "ДГС-Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0052329.11.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 1808 на територията на ТП "ДГС-Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0047003.11.2017Договаряне по реда на НУРВИДГТДоговаряне за възлагане на лесокултурни дейности в обект № 5 "Новаково" с предмет на дейност "Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополова култура" на територията на ТП "ДГС-Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0045524.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад за местни търговци от обект № 17109Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0045424.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад за местни търговци от обект № 17108Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0045324.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад за местни търговци от обект № 17107Виж пълна информация