ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АсеновградТ0045424.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад за местни търговци от обект № 17108Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0045324.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад за местни търговци от обект № 17107Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0045624.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад за местни търговци от обект № 17110Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0045220.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1740сВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0045120.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1738сВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0045020.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1737сВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0044718.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за местни търговци от обект № 1750Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0044618.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за местни търговци от обект № 1749Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0044518.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за местни търговци от обект № 1748Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0044418.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за местни търговци от обект № 1747Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0044317.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за местни търговци от обект № 1746Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0044217.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за местни търговци от обект № 1745Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0044117.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за местни търговци от обект № 1744Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0042604.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополова култура в Обект № 5 "Новаково"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0037314.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 17106Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0037214.08.2017Търг с явно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 17105Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0037114.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 17104Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0037014.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 17103Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0035407.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 1732Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0035307.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 1731Виж пълна информация