ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АсеновградТ0035207.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 1729Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0035107.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 1726Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0032217.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1727сВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0028427.06.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добив на дървесина от обект № 1730Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0028327.06.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 17102Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0021009.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад от обект № 17101 на територията на ТП "ДГС - Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0018020.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 1725 на територията на ТП "ДГС - Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0010117.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добив на дървесина от обект № 1724 на територията на ТП "ДГС-Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0010017.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добив на дървесина от обект № 1723 на територията на ТП "ДГС-Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0009917.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добив на дървесина от обект № 1722 на територията на ТП "ДГС-Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0010817.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в обект № 4 "Механизирани дейности в разсадник "Капсидата" на територията на ТП "ДГС-Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0009616.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1710Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0009516.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1721сВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0009416.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1720сВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0008314.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1718 сВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0008214.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1719 сВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0008114.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1717 сВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0008014.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1716 сВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0007813.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в обект № 1 "Отглеждане на култури, кастрене и изораване на междуредия" на територията на ТП "ДГС - Асеновград"Виж пълна информация