ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПанагюрищеТ0038330.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТМеханизирани дейности за производство на посадъчен материал в горски разсадник "Самодивско гърло" в териториалния обхват на ТП ДГС Панагюрище.Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0031011.07.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива, включващ обекти №1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730 и 1731 в териториалния обхват на ТП ДГС ПанагюрищеВиж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0023822.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтглеждане на млади насаждения без материален добив в Обект № 3Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0020404.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - местни търговци, включващ обект № 1724Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0020304.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива - местни търговци, включващ обект № 1724Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0020204.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива, включващ обект № 4П-2 Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0020104.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - местни търговци, включващ обекти с № 1717, 1721Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0020004.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, включващ обекти с № 1715, 1716с, 1718, 1719, 1720, 1722, 1723Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0013529.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочистване на площи от растителност и растителни отпадъци с верижен трактор за Обект № 6Виж пълна информация