ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС СмолянТ0067631.08.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща на корен дървесина - Обекти №2037с, 2038с, 2041с, 2042с, 2043с.Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0067531.08.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества добита дървесина - Обекти №2039с, 2040с.Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0067431.08.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен - Обекти №2039с, 2040с.Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0047801.06.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2011с, 2012, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023с, 2024с, 2025с, 2026, 2028, 2029, 2030с, 2034Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0047701.06.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти №№ 2021, 2027Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0047601.06.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2021, 2027Виж пълна информация
ДГС Смолян38430.04.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00907 ТП ДГС Смолян / Обект №: 2033Виж пълна информация
ДГС Смолян38330.04.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00906 ТП ДГС Смолян / Обект №: 2032Виж пълна информация
ДГС Смолян38230.04.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00905 ТП ДГС Смолян / Обект №: 2031Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0035627.04.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти № 2011с, 2012.Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0035527.04.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддване за продажба на прогнозни количества добита дървесина - обекти № 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023с, 2024с, 2025с, 2026, 2027.Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0035427.04.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен - Обекти №2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023с, 2024с, 2025с, 2026, 2027.Виж пълна информация
ДГС Смолян36427.04.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00897 ТП ДГС Смолян / Обект №: 2030сВиж пълна информация
ДГС Смолян36327.04.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00896 ТП ДГС Смолян / Обект №: 2029Виж пълна информация
ДГС Смолян36227.04.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00895 ТП ДГС Смолян / Обект №: 2028Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0001816.01.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти №№ 2014с, 2016, 2017Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0001716.01.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2014с, 2016, 2017Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0001916.01.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2011с, 2012Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0114319.11.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2001с, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006с, 2007, 2008, 2009, 2010 за местни търговциВиж пълна информация
ДГС СмолянТ0114519.11.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2011с, 2012Виж пълна информация